Smernice OECD in EU za testiranje

Študije o zahtevah po informacijah iz uredbe REACH o ekotoksičnosti, toksičnosti in fizikalno-kemijskih lastnostih običajno temeljijo na smernicah za testiranje. Te uradne smernice sta odobrili organizacija OECD in Evropska unija.

Zaradi sprememb na znanstvenem in zakonodajnem področju so bile smernice za testiranje posodobljene, dodane pa so bile tudi nove. Agencija ECHA s to spletno stranjo zagotavlja podporo registracijskim zavezancem tako, da jim razlaga, kako smernice uporabljati, da bi ustregli zahtevam po informacijah iz uredbe REACH. Vloga novih smernic za testiranje znotraj testnih strategij se na primer opiše, kjer je ustrezno. Omenjene informacije bodo na voljo še preden bo agencija ECHA uradno posodobila smernice.

"Smernice za zahteve po informacijah in oceno kemijske varnosti" bodo morda zajemale del smernic za testiranje. V teh primerih bi bilo treba poleg informacij s pričujoče strani preveriti tudi smernice.

Posamezna sklicevanja v spodnjih razdelkih se nanašajo na smernice OECD za testiranje in testne metode EU, kjer so na voljo.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)