Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Podjetja vseh velikosti so odgovorna za varnost kemikalij, ki jih dajejo v promet v EU. V zvezi s tem je na voljo veliko gradiva in orodij za pomoč. Na tisoče podjetij, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, je svoje kemikalije že registriralo pri agenciji ECHA.

Če se z uredbama REACH, CLP, PIC ter uredbo o biocidnih proizvodih srečujete prvič, se morate najprej pozanimati, kakšne so vaše pravice in dolžnosti. Te so odvisne od vaše vloge v dobavni verigi, snovi, ki jo uvažate, proizvajate, shranjujete ali uporabljate, in od tega, kako nevarna je.

Če sledite povezavam na desni, lahko ugotovite, kakšne so vaša vloga in odgovornosti, poiščete navodila za naslednje korake, se seznanite s terminologijo zakonodaje v svojem jeziku, izveste, katera panožna združenja sodelujejo z agencijo ECHA ter spoznate orodja, ki so jih razvila za zagotavljanje skladnosti.

Manjše pristojbine za mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja lahko izkoristijo nižje pristojbine v skladu z uredbama REACH in CLP ter uredbo o biocidnih proizvodih. Višina pristojbine je odvisna od velikosti podjetja, kakor je določeno v priporočilu Komisije 2003/361/ES, in je lahko kar za 95 % nižja od običajne pristojbine za registracijo REACH.