Skip to Content
Skip to Content

Podatki za preprečevanje neželenih nadomestitev

Podatki, zbrani med izvajanjem uredb REACH, CLP in uredbe o biocidnih proizvodih so lahko v veliko pomoč pri ocenjevanju nevarnosti in tveganja. 

Registracijski zavezanci morajo v skladu z uredbo REACH navesti informacije o snoveh, ki so proizvedene ali uvožene v EU. Poleg tega lahko agencija ECHA zahteva dodatne informacije za pojasnitev vprašanj glede snovi.

Podatki na spletišču agencije ECHA lahko olajšajo varno uporabo kemikalij in dejavnosti nadomestitve.

Podatki za preprečevanje neželenih nadomestitev

 

Image

Informacije iz registracijske dokumentacije ter prijav v zvezi z razvrstitvijo in označitvijo.

 

Image

Informacije o uporabah, izpostavljenosti/emisijah, tveganju in alternativah za snovi po postopkih za avtorizacijo ali omejitev v skladu z uredbo REACH.

 

Image

Informacije o biocidnih snoveh ali proizvodih, zbranih na podlagi uredbe o biocidnih proizvodih.

Agencija ECHA skupaj z državami članicami namenja vedno večjo pozornost strukturnim podobnostim med snovmi. Da bi se izognila neželenim nadomestitvam, je začela snovi obravnavati v skupinah. Agencija ECHA bo nadaljevala z izboljševanjem uporabe in širitve uporabnih informacij o registriranih kemikalijah, zlasti pri nadomestitvah kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost.

Ali želite sodelovati v delavnici o dostopu do podatkov, ki so pomembni za nadomestitev nevarnih snovi? -->Obrnite se na nas

Categories Display


Route: .live2