Zbiranje informacij o uporabah

 

V registracijski dokumentaciji morate tudi navesti/zagotoviti informacije o tem, kako se snov uporablja v vaši dobavni verigi. Za pridobivanje teh informacij lahko uporabite različne vire, na primer:

 • seznanjenost vašega podjetja z uporabami pri strankah. Seznanjeni ste z načini uporabe snovi zaradi trga, na katerega dobavljate. Morda ste uporabe že dokumentirali v varnostnih listih, ki jih zagotovite strankam.

 • Neposreden stik s strankami (to je pomembno predvsem, če snov dobavljate omejenemu številu strank, ki jo neposredno uporabljajo za reakcijo ali vključitev v izdelek).

 • Sektorski načrti uporabe, ki so na voljo na spletnem mestu agencije ECHA. To je v glavnem pomembno, kadar snov dobavljate sektorjem za formuliranje.  Načrti uporab vsebujejo že zbrane in dogovorjene opise običajnih načinov uporabe v posameznem sektorju. V preglednici preverite, ali so sektorski načrti uporabe na voljo.

Če snovi ne dobavljate natančno opredeljenemu sektorju in jo na primer prodajate le distributerjem, si morate vzeti čas za zbiranje informacij o uporabah.

Če se pridružujete obstoječi registraciji, preverite, ali so načini uporabe v vaši dobavni verigi že ustrezno opisani. V tem primeru uporabite enak opis.

Bodite pozorni, kako opišete načine uporabe, saj te informacije uporabljajo organi, da na primer prednostno razvrstijo snovi za morebitno regulativno obvladovanje tveganja ali pa jim znižajo prioriteto.

Svetujemo vam, da:

 • zajamete le dejanske načine uporabe v svoji dobavni verigi;
 • vključite informacije o količini/uporabi;
 • zberete in predložite čim natančnejše informacije o posameznih načinih uporabe, vključno z:
  • uporabami potrošnikov,
  • uporabami v izdelkih,
  • uporabami le na omejenem številu lokacij,
  • uporabami v strogem zadrževanju,
  • uporabami kot intermediati,
  • uporabami za stik z živili in uporabo v kozmetiki.

Poleg uporab v registracijski dokumentaciji morate opisati tudi pogoje za varno uporabo v scenarijih izpostavljenosti, ki so del poročila o kemijski varnosti, če registrirate snov v količini 10 ton ali več na leto.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)