Zbiranje informacij o uporabah

 

V registracijski dokumentaciji morate navesti, kako se snov uporablja v vaši dobavni verigi. Za pridobivanje teh informacij lahko uporabite različne vire, na primer:

 • Seznanjenost vašega podjetja z uporami s strani strank. Seznanjeni ste z načini uporabe snovi zaradi trga, na katerega dobavljate. Morda ste uporabe že dokumentirali v varnostnih listih, ki jih zagotovite strankam.
 • Neposredni stik s strankami. To je pomembno, če snov dobavljate omejenemu številu strank, ki jo neposredno uporabljajo za reakcijo ali vključitev v izdelek.
 • Sektorski načrti uporab, ki so na voljo na spletnem mestu agencije ECHA. Ti so pomembni na primer, ko snov dobavljate sektorjem za formuliranje. Načrti uporab vsebujejo že zbran in dogovorjen opis običajnih načinov uporabe v posameznem sektorju. V preglednici na spletnem mestu ECHA preverite, ali so sektorski načrti uporabe na voljo.

Če snovi ne prodajate natančno opredeljenemu sektorju in jo na primer prodajate le distributerjem, si morate vzeti čas za zbiranje informacij o uporabah.

Če se pridružujete obstoječi registraciji, preverite, ali so načini uporabe v vaši dobavni verigi že ustrezno opisani. Nato uporabite enak opis.

Bodite pozorni, kako opišete načine uporabe, saj te informacije uporabljajo organi, da na primer prednostno razvrstijo snovi za morebitno regulativno obvladovanje tveganja. Svetujemo vam, da:

 • zajamete le dejanske načine uporabe v svoji dobavni verigi;
 • vključite informacije o količini za posamezno uporabo;
 • zberete in predložite čim natančnejše informacije o posameznih načinih uporabe, vključno z:
  • uporabami potrošnikov,
  • uporabami v izdelkih,
  • uporabami le na omejenem številu lokacij,
  • uporabami v strogem zadrževanju,
  • uporabami kot intermediati,
  • uporabami za stik z živili in uporabo v kozmetiki.

Poleg uporab boste morali v registracijski dokumentaciji morda opisati tudi pogoje za varno uporabo v scenarijih izpostavljenosti, ki so del poročila o kemijski varnosti. Poročilo o kemijski varnosti je potrebno, če registrirate 10 ton snovi ali več na leto.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)