Priporočila registracijskim zavezancem

Priporočila registracijskim zavezancem

Priporočila registracijskim zavezancem

Priporočljivo je, da vsi registracijski zavezanci v skladu z uredbo REACH proaktivno posodabljajo in pregledujejo svoje informacije, da bi izboljšali kakovost svoje registracijske dokumentacije. Z naslednjimi priporočili, ki temeljijo na ugotovitvah agencije ECHA iz evalvacije, je izpolnjena njena obveznost v skladu s členom 54 uredbe REACH glede objave priporočil, ki izhajajo iz evalvacije.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.