Skip to Content
Skip to Content

Priporočila registracijskim zavezancem

Priporočila registracijskim zavezancem

Priporočljivo je, da vsi registracijski zavezanci v skladu z uredbo REACH proaktivno posodabljajo in pregledujejo svoje informacije, da bi izboljšali kakovost svoje registracijske dokumentacije. Z naslednjimi priporočili, ki temeljijo na ugotovitvah agencije ECHA iz evalvacije, je izpolnjena njena obveznost v skladu s členom 54 uredbe REACH glede objave priporočil, ki izhajajo iz evalvacije.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1