Ali moram opraviti registracijo?

Ugotoviti morate, ali morate snov registrirati sami ali je to obveznost drugega udeleženca v vaši dobavni verigi. 

 

1. Kakšen status imate kot registracijski zavezanec?

Registracijo lahko opravite le, če ste fizična oseba ali če zastopate pravno osebo, kakor je to opredeljeno v vaši nacionalni zakonodaji. Če je vaše podjetje ustanovilo več pravnih oseb, na primer hčerinske družbe ali podružnice, mora vsaka od teh pravnih oseb predložiti svojo registracijo.

 

2. Kje imate stalno prebivališče ali sedež?

Registracijo lahko opravite le, če imate stalno prebivališče ali sedež v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), kar vključuje naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Če imate stalno prebivališče ali sedež zunaj EGP, lahko vašo snov registrira uvoznik ali „edini zastopnik“.

 

3. Kakšna je vaša vloga v dobavni verigi?

V uredbi REACH so za različne vloge določene posebne opredelitve, ki se ne ujemajo vedno z opredelitvami, ki se uporabljajo drugod.

V zvezi s snovjo imate lahko več vlog – upoštevajte vse.

Registracijo morate opraviti, če:

 • proizvajate snov: izdelujete ali pridobivate snov; 
 • ste odgovorni za uvoz snovi v EGP: ste odgovorna oseba za fizični vnos snovi (kot take, v zmesi ali v izdelku) na ozemlje EGP. Vendar vam registracije ni treba opraviti, če:
  • so vsi vaši dobavitelji imenovali edine zastopnike ali 
  • ste ponovno uvozili registrirano snov ali 
  • je snov pod carinskim nadzorom in je namenjena za ponovni izvoz; 
 • proizvajate ali uvažate izdelek: snovi ali zmesi vključujete v materiale ali jih nanašate nanje ter tako oblikujete izdelke ali ste odgovorni za uvoz takega izdelka v EGP. Vendar vam registracije ni treba opraviti, če:
  • se snov ne sprošča namerno iz izdelka ali 
  • je katero koli podjetje že registriralo snov za enako uporabo; 
 • ste imenovani kot edini zastopnik: vaši dobavitelji s sedežem zunaj EGP (izdelovalci ali proizvajalci izdelka ali zmesi) so vas imenovali, da izpolnite obveznosti v skladu z uredbo REACH, ki bi jih sicer morali izpolniti uvozniki. 

 

Registracije vam ni treba opraviti, če ste zgolj:

 • distributer: snov kot tako ali v zmeseh skladiščite in dajete v promet za tretje osebe; 
 • ponovni polnilec: prenašate snovi ali zmesi iz enega vsebnika v drugega, običajno v postopku ponovnega pakiranja ali preoblikovanja blagovne znamke; 
 • formulator: izdelujete zmesi (npr. barve, lepila, detergente, sredstva za diagnosticiranje), ki se običajno dobavljajo udeležencem na nižji stopnji v dobavni verigi; 
 • končni uporabnik: uporabljate kemične izdelke, vendar jih ne dobavljate udeležencem na nižji stopnji v dobavni verigi.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)