Nasveti in namigi v zvezi s pogajanji za dosego dogovora o souporabi podatkov

Ti nasveti vam lahko pomagajo pri tem, da bodo vaša pogajanja za dosego dogovora o souporabi podatkov uspešna.

 

Kaj se priporoča Kaj se odsvetuje
Pri vseh pogajanjih bodite zanesljivi, dosledni in odprti

Ne pričakujte, da bodo drugi opravili vaše delo

Upoštevajte zakonsko določene roke

Ne določajte nerazumnih rokov, v katerih je treba dokončati pogajanja

Delajte si zapiske o vseh fazah pogajanj, vseh e-sporočilih, klicih in sestankih

Ne razkrivajte zaupnih ali poslovno občutljivih informacij

 Družbo/osebo, s katero se pogajate, obravnavajte tako, kot pričakujete, da bodo obravnavali vas

Ne zanemarjajte stroškov (časa, virov ipd.), povezanih s pogajanji

Bodite jasni in nedvoumni pri tem, kaj potrebujete

Ne odlašajte

Ustrezno upoštevajte zmogljivosti, velikost in položaj stranke, s katero se pogajate

Ne dajajte nejasnih znakov

Na vse razumne zahteve/vprašanja/sporočila odgovarjajte pravočasno

Ne zanemarjajte izpostavljenih težav

Drugi stranki določite pošten in razumen rok za odgovor

Ne pogajajte se o ceni brez upoštevanja objektivnih meril

Pri pogajanjih upoštevajte podatke in njihovo vrednost

Kritično ocenite vsako informacijo, ki jo dobite med pogajanji

Bodite konkretni, če se ne strinjate s predlaganimi ponudbami

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)