Kaj storiti, če ste navedli napačno velikost podjetja?

Če ugotovite, da ste v orodju REACH-IT navedli napačno kategorijo velikosti vašega podjetja (ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik) in ste potrdili napačno kategorijo MSP pri predložitvi registracij, posodobitev ali prijav, upoštevajte naslednja navodila:

Preden agencija ECHA začne postopek preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP

Image

Obvestite agencijo ECHA o napačno navedeni kategoriji velikosti podjetja tako, da izpolnite „Kontaktni obrazec službe za pomoč uporabnikom". Potem ko vnesete kontaktne podatke, izberite možnost „Imam vprašanje glede predložitve dokumentacije agenciji ECHA ..." ter izpolnite obvezna polja in navedite pravilno številko predložitve. Poskrbite, da tokrat navedete pravilno velikost podjetja. Če ste predložili več registracij, posodobitev ali prijav, navedite vse tiste, ki jih ta posodobitev kategorije velikosti podjetja zadeva.

Kontaktni obrazec službe agencije ECHA za pomoč uporabnikom

 
Image

Potem ko agencijo ECHA obvestite o napačni navedbi kategorije velikosti podjetja, kot je določeno v 1. točki zgoraj, boste prek svojega uporabniškega računa v REACH-IT prejeli obvestilo in novi(-e) račun(-e). Nove račune, ki ustrezajo popravljeni kategoriji velikosti podjetja, plačajte v navedenem roku.

 

Z upoštevanjem zgornjih navodil se lahko izognete plačilu upravne takse. Agencija ECHA ne zaračunava nobene upravne takse, kadar ji prijavitelji predložijo pisno izjavo o popravku napačne navedbe kategorije velikosti podjetja, preden agencija začne postopek preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP.

Pomembno: Zgolj posodobitev profila podjetja v orodju REACH-IT ne zadostuje, da bi se izognili plačilu upravne takse.

Ko ECHA z vami vzpostavi stik, da bi preverila navedeno kategorijo velikosti MSP, boste morali poleg preostanka do polne pristojbine, ki ustreza novo navedeni velikosti podjetja, plačati tudi upravno takso za vse predložene registracije, posodobitve ali prijave, ki jih zadeva postopek preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP, če se bo pri preverjanju navedb kategorije velikosti MSP ugotovilo, da je velikost podjetja dejansko večja od kategorije velikosti, ki je bila navedena v času zadevnih predložitev.

Priporočeno je, da v orodju REACH-IT redno posodabljate profil svojega podjetja ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik, in se tako pri prihodnjih predložitvah izognete nepravilnim računom.

Potem ko agencija ECHA že začne postopek preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP

Takoj ko agencija ECHA z vami vzpostavi stik, da bi preverila, ali je navedena kategorija velikosti MSP ustrezna, vam bo zaračunana upravna taksa, če se bo pri preverjanju upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP ugotovilo, da je velikost podjetja dejansko večja od kategorije velikosti, ki je bila navedena v času zadevnih predložitev. Poleg tega vam bo zaračunan preostanek do polne pristojbine, ki ustreza pravi kategoriji velikosti podjetja, za vse predložene registracije, posodobitve ali prijave, ki jih zadeva postopek preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP.

Vendar se lahko veljavna upravna taksa v skladu z  spremembami Sklepa upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije MB/D/29/2010 o razvrstitvi storitev, za katere se zaračunajo takse, kot so bile uvedene s Sklepom upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije MB/21/2012/D, zniža do 50 odstotkov za podjetja, ki so ustrezno popravila navedeno kategorijo velikosti po prejemu prvega dopisa agencije. Kadar torej prejmete dopis agencije ECHA o začetku postopka preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP in ugotovite, da ste navedli in potrdili napačno kategorijo velikosti podjetja, ter želite imeti nižje stroške za upravno takso, upoštevajte naslednja navodila:

Image

Navedite pravilno kategorijo velikosti podjetja tako, da izpolnite izjavo o napačni velikosti (priloženo dopisu agencije ECHA o začetku postopka preverjanja upravičenosti vašega podjetja do znižane pristojbine za MSP).

 
Image
Ustrezno izpolnjeno in podpisano Iijavo o napačni velikosti pošljite agenciji ECHA v enaindvajsetih koledarskih dneh od datuma prejema zgoraj navedenega dopisa, in sicer po e-pošti na naslov sme-verification@echa.europa.eu ali z navadno pošto ali prek kurirske službe na naslednji naslov:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki

 
Image

Če kategorijo velikosti vašega podjetja posodobite v „ni MSP" (veliko podjetje), ni treba agenciji ECHA predložiti nobenih dodatnih dokumentov razen ustrezno izpolnjene izjave o napačni velikosti podjetja. Če pa podjetje po predložitvi zadevne izjave še vedno spada v kategorije velikosti MSP (npr. posodobitev iz kategorije mikro v malo, iz mikro v srednje veliko ali iz malo v srednje veliko), še vedno velja zahteva, da morate poslati dokumente, v katerih so dokazila o posodobljenem statusu MSP.

 

Zavedajte se, da ne boste upravičeni do 50-odstotnega znižanja upravne takse, če izjavo o napačni velikosti podjetja oddate po izteku roka, ki ga je določila agencija ECHA.

Priporočeno je, da v orodju REACH-IT redno posodabljate profil svojega podjetja ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik in se tako pri prihodnjih predložitvah izognete nepravilnim računom.

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)