Predložitev obvestil nadaljnjih uporabnikov o dovoljenih uporabah

Če ste nadaljnji uporabnik, ki snov, ki je navedena na seznamu za avtorizacijo (Priloga XIV), uporablja na podlagi avtorizacije, ki je bila vlagatelju dodeljena na višji stopnji v dobavni verigi, morate o tej uporabi obvestiti agencijo ECHA. 

Pri uporabi snovi morate izpolnjevati pogoje za avtorizacijo, ki jih mora vaš dobavitelj opisati v varnostnem listu.

Kako ugotoviti, ali je bila za vašo uporabo snovi iz Priloge XIV dodeljena avtorizacija?

Številka avtorizacije je navedena na varnostnem listu, ki vam ga predloži vaš dobavitelj. Vidna je tudi na etiketi snovi ali zmesi. Njena oblika je „REACH/x/x/x“. Če številke ne najdete, se obrnite na svojega dobavitelja.

Rok in informacije, ki jih morate predložiti

Agencijo ECHA morate obvestiti v treh mesecih od datuma, ko vam je bila snov prvič dobavljena. Ta obveznost začne veljati po objavi sklepa o avtorizaciji v Uradnem listu. 

Predložiti morate naslednje informacije:

  • ime svojega podjetja, 
  • številko avtorizacije in 
  • kontaktne podatke. 

Navedete lahko tudi podatke o običajni letni količini snovi in številu zaposlenih, ki jo uporabljajo. Poleg tega lahko vključite dodatni kratek opis svoje uporabe snovi in navedete, ali ste morda vključeni v dejavnosti nadomestitve snovi.

Predložite prijavo

Za predložitev prijave potrebujete aktivni uporabniški račun v sistemu REACH-IT (glej 1. in 2. korak spodaj). Povezave do sistema REACH-IT najdete na desni strani te spletne strani.

  • Registrirajte se v sistem REACH-IT (ta korak lahko preskočite, če vaše podjetje že ima uporabniški račun REACH-IT).
  • Prijavite se v sistem REACH-IT in iz menija izberite „Prijava nadaljnjega uporabnika o dovoljenih uporabah“.
  • Upoštevajte navodila čarovnika za spletno predložitev registracije.

Povezava na video vadnico je na voljo v rubriki „POVEZANO“.

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)