Skip to Content
Skip to Content

Predložite svojo vlogo

Korak 1.

Ustvarite svoj račun na portalu REACH-IT, če ga še nimate. Če že imate račun, zagotovite, da so vse informacije posodobljene.

Upoštevajte, da bo agencija ECHA za določitev pristojbine za vašo vlogo uporabila velikost podjetja, navedeno v vašem računu na portalu REACH-IT.

Korak 2.

Ustvarite svojo dokumentacijo v obliki IUCLID.

Sledite navodilom v priročniku.

Korak 3.

Predložite svojo vlogo prek sistema REACH-IT.

Sledite navodilom v priročniku.

V primeru skupnih vlog sledite navodilom v koraku 4.

Pošljite svojo vlogo v prvih dneh obdobja za predložitev, da boste do zadnjega datuma uporabe za vašo snov prestali preverjanje pravil poslovanja.

Korak 4.

Če ste udeleženi v skupni vlogi, upoštevajte korake v spodnjem grafu.

Če niste udeleženi v skupni vlogi, preskočite ta korak in pojdite neposredno na točko 5.

Podroben opis teh korakov je na voljo v dokumentu z navodili. Vlagatelj, ki predloži vlogo, in sovlagatelji morajo vse korake izvesti prek sistema REACH IT.

Predložitev vloge za avtorizacijoPredložite svojo vlogo kot skupnovlogo preksistema REACH-ITNavedite informacije o uporabi, obsegu in vlogi v dobavni verigiPošljite ime skupne vloge in varnostni žetonsovlagateljem, da potrdijo svoje sodelovanjePrijavite se v sistem REACH-IT ter potrdite sodelovanje tako, da navedete informacije o uporabi, obsegu in vlogi v dobavni verigiPočakajte, da vsi sovlagatelji vnesejo svoje informacijePreglejte in zaključite skupno vlogo v sistemu REACH-ITvlagatelj, ki predloži vlogosovlagatelji

Korak 5.

Dokončajte splošne informacije o uporabah.

Po opravljenem preverjanju poslovnih pravil in pred pošiljanjem računa bo agencija ECHA pregledala predlagano „kratko besedilo“ splošnih informacij o uporabah, ki bo objavljeno na spletnem mestu ECHA.

Ko pripravi prvotno različico „kratkega besedila“, vlagatelje pozove, da v določenem roku predložijo pripombe. Pripombe vlagateljev uporabi kot osnovo za dokončno oblikovanje „kratkega besedila“ in jim pošlje končno različico.

Obvestila o „kratkem besedilu“ splošnih informacij o uporabah in račun se vlagatelju pošljejo prek sporočil v sistemu REACH-IT.

Korak 6.

Račun plačajte v roku, navedenem na njem.

Preverjanje pravil poslovanja, datum zadnje uporabe in račun

Cilj preverjanja pravil poslovanja je zagotoviti, da vaša prijava izpolnjuje sklop upravnih pogojev. Vaša vloga mora prestati to preverjanje, preden jo lahko agencija ECHA ustrezno obravnava in izvede zahtevane regulativne postopke. Upoštevajte, da uspešno opravljeno preverjanje pravil poslovanja pomeni le potrditev, da se lahko vaša dokumentacija sprejme v obdelavo, ne pa tudi, da je popolna.

Ko agencija ECHA zaključi ta preverjanja, izračuna pristojbino za vlogo za avtorizacijo in pošlje račun. Če želite biti upravičeni do prehodnih ureditev iz člena 58(1)(c)(ii) uredbe REACH, morate agenciji ECHA svojo vlogo posredovati dovolj zgodaj pred datumom zadnje uporabe, tako da boste imeli dovolj časa, da jo lahko v primeru, da ne izpolnjuje pravil poslovanja, znova predložite še pred datumom zadnje uporabe (glejte Vprašanja in odgovori 571 in 572 za več podrobnosti). Vlagatelji morajo pristojbino plačati v roku, navedenem na računu.

Preverjanje MSP

Pogoji za preverjanje MSP pri postopku predložitve vloge za avtorizacijo so enaki pogojem za preverjanje MSP pri postopku registracije na podlagi uredbe REACH. Če navedete, da ste upravičeni do znižanja pristojbine, bo agencija ECHA preverila kategorijo velikosti vašega podjetja. Če napačno navedete, da ste MSP, boste morali agenciji ECHA poleg pristojbine, ki velja za ustrezno kategorijo velikosti podjetja, plačati tudi upravno takso.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2