Skip to Content
Skip to Content

Predložite svojo vlogo


Ustvarite svoj račun na portalu REACH-IT, če ga še nimate. Če že imate račun, zagotovite, da so vse informacije posodobljene.

Upoštevajte, da bo agencija ECHA uporabila velikost podjetja, navedeno na računu na portalu REACH-IT, za določitev pristojbine za vašo vlogo.
 

Če ste udeleženi v skupni vlogi, upoštevajte naslednje korake. Če niste udeleženi v skupni vlogi, preskočite ta korak in pojdite neposredno natočko 3.

Podroben opis teh korakov je na voljo v ustreznem priročniku.

afa


Ustvarite dokumentacijo v obliki IUCLID

Sledite navodilom iz priročnika. 


 

Predložite svojo vlogo prek sistema REACH-IT

Priporočamo vam, da svojo vlogo pošljete prve dni obdobja za predložitev in s tem zmanjšate možnost, da bi zaradi neuspešnega preverjanja pravil poslovanja zamudili posebni rok.

Sledite navodilom v priročniku. Pri skupni vlogi mora to storiti vlagatelj, ki predloži vlogo.


Dokončajte splošne informacije o uporabah

Agencija ECHA, potem ko preveri pravila poslovanja in preden pošlje račun, preveri „kratko besedilo“ splošnih informacij o uporabah, ki bodo objavljene na spletnem mestu ECHA.

Ko določi prvotno različico „kratkega besedila“, vlagatelje pozove, naj v določenem roku predložijo pripombe. Pripombe vlagateljev uporabi kot osnovo za dokončno oblikovanje „kratkega besedila“ in jim pošlje končno različico.

Obvestila o „kratkem besedilu“ za splošne informacije o uporabah in račun se vlagatelju pošljejo prek sporočil v sistemu REACH-IT.

Račun plačajte v roku, navedenem na njem

 

Preverjanje pravil poslovanja, datum zadnje uporabe in račun

Pravila poslovanja so sklop predpogojev, ki morajo biti izpolnjeni, preden lahko agencija ECHA ugotovi, da se lahko vloga ustrezno obravnava in da se zahtevani regulativni postopki lahko uspešno izvedejo. Opozarjamo, da uspešno opravljen korak preverjanja pravil poslovanja pomeni le potrditev, da se lahko dokumentacija sprejme v obdelavo, ne pa, da je dokumentacija popolna.

Agencija ECHA po teh opravljenih preverjanjih izračuna pristojbino za vlogo za avtorizacijo in pošlje račun. Da bi bili vlagatelji upravičeni do ustreznih prehodnih ureditev iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe REACH, morajo agenciji ECHA svoje vloge poslati dovolj zgodaj pred datumom zadnje uporabe, tako da lahko znova predložijo svojo vlogo še pred datumom zadnje uporabe, če vloga ne izpolnjuje pravil poslovanja (glej Vprašanja in odgovori 571 in 572 za več podrobnosti). Vlagatelji morajo pristojbino plačati v roku, navedenem na računu.

Preverjanje MSP

Pogoji za preverjanje MSP pri postopku predložitve vloge za avtorizacijo so enaki pogojem za preverjanje MSP pri postopku registracije. Ko agencija ECHA prejme plačilo pristojbine za avtorizacijo, preveri kategorijo velikosti podjetij, ki trdijo, da so upravičena do znižane pristojbine. Agencija ECHA zaračuna upravno takso vsakemu registracijskemu zavezancu, ki je lažno trdil, da je upravičen do znižane pristojbine. Če agencija ECHA ugotovi, da je podjetje večje, kot je navedeno ob predložitvi vloge za avtorizacijo na podlagi uredbe REACH, mora vlagatelj poravnati razliko v pristojbini za avtorizacijo in upravno takso. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1