Razvrščanje zmesi

Razvrščanje zmesi


©Uwe Völkner/Fotoagentur FOX, Lindlar

Ste uvoznik ali formulator zmesi na območju EU/EGP?

Če je odgovor pritrdilen, ste v skladu z uredbo CLP odgovorni za razvrščanje, označevanje in pakiranje zmesi, ki jo dajete v promet (tj. zmesi, ki jih uvažate v EU/EGP ali formulirate za udeležence na nižjih stopnjah v dobavni verigi). Seznanjeni morate biti o nevarnostih uvožene ali formulirane zmesi in o tem obvestiti udeležence v dobavni verigi.

V skladu z uredbo CLP morajo distributerji izpolnjevati nekatere obveznosti, na primer zagotoviti, da sta etiketa in embalaža skladni z zahtevami iz uredbe CLP.

Podrobnejši opis vlog in obveznosti iz uredbe CLP je v poglavju 2 Uvodnih smernic za uredbo CLP. 

Pomoč za lažje razumevanje vaše naloge

Na naslednjih straneh je na voljo podpora tistim, ki morajo razvrščati zmesi, da izpolnijo zahteve iz uredbe CLP glede razvrstitve. Informacije o označevanju in pakiranju so na voljo v Smernicah za označevanje in pakiranje.

Informacije na teh straneh temeljijo predvsem na Smernicah za uporabo meril CLP in Smernicah za označevanje in pakiranje, ki jih je pripravila agencija ECHA; navedene so tudi povezave do teh smernic. Priporočljivo je, da vsebino teh spletnih strani obravnavate z navzkrižnim preverjanjem dela 1 Smernic za uporabo meril CLP, zlasti oddelka v poglavju 1.6, ki se nanaša na zmesi.

Poleg tega so navedene tudi povezave do drugih uporabnih virov.

Preden začnete z razvrščanjem zmesi, je priporočljivo, da temeljito razmislite, ali imate za razvrščanje svojih zmesi dovolj lastnega strokovnega znanja oziroma ali potrebujete zunanjo pomoč, zlasti če so vaše zmesi zelo kompleksne.

Pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z razvrščanjem in označevanjem zmesi ter pri pripravi varnostnega lista (VL) si lahko pomagate zlasti s komercialnimi sistemi programske opreme za razvrščanje, označevanje in izdelavo varnostnih listov. Vendar upoštevajte, da ste za končno razvrstitev zmesi še vedno odgovorni sami, čeprav ste uporabili programsko opremo ali za pomoč zaprosili zunanje strokovnjake.

Razvrščanje zmesi

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.