Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci

Kot potencialni registracijski zavezanec se lahko znajdete v dveh položajih:

  1. Če registracija še ni bila predložena, se morate uskladiti z drugimi potencialnimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci in pripraviti skupno registracijo. Če ste edini registracijski zavezanec za določeno snov, morate nadaljevati sami.
  2. Če že obstaja skupna registracija, se morate obrniti na registracijske zavezance in se dogovoriti, da se jim pridružite.

Če za vašo snov še ne obstaja registracija, se morate dogovoriti s soudeleženimi registracijskimi zavezanci o načinu dela in komunikacije znotraj foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF). Člani foruma SIEF morajo souporabljati razpoložljive znanstvene podatke in se odločati, kako dopolniti manjkajoče podatke. Pogovoriti se morate o pomenu, zanesljivosti in primernosti razpoložljivih podatkov. Za to je potreben čas, opravljeno pa mora biti pred pripravo in predložitvijo registracijske dokumentacije. Končno se morate dogovoriti tudi o delitvi stroškov.

Če je vaša snov že registrirana, so bila pripravljalna dela verjetno že opravljena. Da lahko postanete član pri skupni registraciji in se dogovorite o souporabi podatkov in delitvi stroškov, se morate obrniti na glavnega registracijskega zavezanca.

Delitev stroškov

V skladu z uredbo REACH je treba stroške deliti pošteno, pregledno in nediskriminatorno. Souporaba podatkov je namenjena delitvi dejanskih stroškov, povezanih z registracijo, ne ustvarjanju dobička za katero od strank. Člani foruma SIEF se morajo dogovoriti o delitvi stroškov podatkov in stroškov upravljanja foruma SIEF.

Podpora agencije ECHA

Če se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci ne morete dogovoriti o souporabi podatkov in delitvi stroškov, lahko v skrajnem primeru vaš primer prouči agencija ECHA. V določenih pogojih lahko pridobite pravico do sklica na relevantne podatke. Postopek za reševanje spora glede souporabe podatkov je brezplačen in se lahko razreši brez pravne podpore.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)