Sektorska podpora za identifikacijo snovi

Agencija ECHA pri pripravi smernic o identifikaciji snovi za regulatorne namene tesno sodeluje z določenimi gospodarskimi panogami kemične industrije. Sodelovanje, kadar je to ustrezno, poteka v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Do panožnih smernic o identifikaciji snovi, ki so že na voljo, lahko dostopate s klikom na povezavo do posamičnega sektorja. Ne gre za uradne smernice agencije ECHA, saj ne nadomeščajo njenih Smernic za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP. Brati jih je treba bolj kot dopolnilo k uradnim smernicam, saj podajajo širšo razlago splošnih pojmov. To lahko pripomore k skladnejšemu pristopu k identifikaciji snovi v posameznih gospodarskih panogah.

Panožne smernice vam bodo skupaj z uradnimi smernicami ECHA pomagale pri pravilnejši identifikaciji vaše snovi in izpolnjevanju vaših obveznosti v skladu z uredbo REACH glede identifikacije snovi.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)