Hydrocarbon solvents

Ogljikovodikova topila se običajno pridobivajo iz naftnih surovin in vsebujejo eno ali več ogljikovodikovih skupin (npr. linearne, razvejane ali ciklične alkane in aromate).

Vrste ogljikovodikovih topil se razlikujejo zlasti po različnih ogljikovodikovih skupinah in porazdelitvi dolžine verige ogljikov. Porazdelitev dolžine verige ogljikov je odvisna od ciljnega območja destilacije končnega proizvoda. Dolžine verig ogljikov za ogljikovodikova topila so običajno ozke porazdelitve ogljikovodikovih dolžin nad C5 in pod C20. Zaradi spremenljivosti sestave vhodnih sestavin je veliko ogljikovodikovih topil opredeljenih kot snov UVCB.

Glavni proces za pretvorbo naftnih surovin v ogljikovodikova topila je kombinacija različnih faz postopka, ki lahko vključuje destilacijo surovine, razžvepljevanje z vodikom, hidrogeniranje pod blagimi ali ostrimi pogoji ter nazadnje destilacijo in desorpcijo lažjih sestavin.

Dodatna pomoč je na voljo pri Združenju proizvajalcev ogljikovodikovih topil (HSPA), ki je sektorska skupina Evropskega sveta za kemično industrijo (CEFIC). 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)