Ali dosegam prag ene tone na leto?

Če proizvajate ali uvažate snov v količinah, manjših od ene tone na leto, vam te ni treba registrirati. Če ta prag dosegate ali presegate, se na podlagi vašega količinskega razpona določi, katere informacije potrebujete za registracijo.

 

Kakšen je obseg vaše proizvodnje ali uvoza?

Količino snovi, ki jo proizvajate ali uvažate, je treba opredeliti v tonah na koledarsko leto. Koledarsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra.

Poleg tega morate navesti skupno količino snovi kot take, v zmesi in v izdelku, ki naj bi se namerno sprostila iz izdelka.

Količine, ki se proizvajajo ali uvažajo kot izolirani intermediati v strogo nadzorovanih pogojih, je treba opredeliti ločeno.

Izključite lahko naslednje količine:

 • Kadar vam zaradi svoje vloge v dobavni verigi ni treba opraviti registracije.
  Glej točko 3 pod Ali moram opraviti registracijo?
   
 • Kadar je vaša uporaba snovi izvzeta iz registracije.
  Glej fazo 2 pod Ali je treba mojo snov registrirati?

   
Kakšen je vaš količinski razpon?

Vaša količina določa vaš količinski razpon, na podlagi katerega se določijo znesek registracijske pristojbine in informacije, ki jih boste morali predložiti za registracijo.

Za standardne registracije veljajo štirje količinski razponi:

 • 1–10 ton na leto,
 • 10–100 ton na leto,
 • 100–1 000 ton na leto in
 • več kot 1 000 ton na leto. 

Če dosegate spodnjo mejo količinskega razpona, bo za vas veljal ta količinski razpon za registracijo.

Če registrirate izolirane intermediate v strogo nadzorovanih pogojih, boste predložili manj informacij. Zato vam njihove količine ni treba prišteti k standardni registraciji, temveč jih opredelite posebej.