Skip to Content
Skip to Content

Registracija

Registracija pomeni, da agenciji ECHA predložite dokumentacijo, iz katere je razvidno, da se z zadevno snovjo v celotni dobavni verigi ravna varno za zagotovitev zaščite zdravja ljudi in okolja.

Dokumentacija, ki jo morate predložiti, je odvisna od količine snovi, ki jo dajete v promet, nevarnosti snovi in od tega, ali se snov uporablja samo kot intermediat pri proizvodnji druge snovi v strogo nadzorovanih pogojih ali ne.

Dokumentacijo je treba predložiti v registracijski dokumentaciji. Registracijska dokumentacija vsebuje opis uporab snovi, njenih fizikalno-kemijskih, ekotoksikoloških in toksikoloških lastnosti ter oceno nevarnosti in tveganj z obrazložitvijo, kako se obvladujejo tveganja, ki jih prinaša uporaba snovi.

Registracije se predložijo v aplikaciji IUCLID z uporabo orodja REACH-IT. V večini primerov je treba plačati registracijsko pristojbino.

 

 

Registracija velja za snovi

Vsako snov je treba registrirati posebej. Če se ukvarjate z zmesmi snovi, kot so detergenti in barve, ali snovmi v izdelkih, ki se sproščajo, morate registrirati različne snovi, ki so v zmesi ali izdelku.

Poleg tega morate snov identificirati in ji določiti ime v skladu z enotnimi pravili in merili, da bi ugotovili, ali imate enake snovi kot druga podjetja. V tem primeru morate registracijo opraviti skupaj s temi podjetji.

 

Snov morate registrirati skupaj z drugimi podjetji
Za registracijo veljajo različni roki

Prvi koraki

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2