Kako spremeniti identifikatorja snovi

Agencija ECHA ponuja storitev, ki omogoča spremembo kemijskih identifikatorjev snovi, ki ste jo registrirali.

Za spremembo glavnih identifikatorjev registrirane snovi, na primer številke EC, lahko zaprosite, če je bila snov napačno opredeljena. Sprememba ne bo vplivala na vaše proizvodne in uvozne pravice.

Za spremembo lahko zaprosite na spletnem obrazcu. Če sprememba zadeva skupno registracijo, bo moral glavni registracijski zavezanec spletnemu obrazcu priložiti načrt za skupno predložitev, ki zajema dogovor vseh soudeleženih registracijskih zavezancev o prilagoditvi identifikatorjev snovi.

Po prejetju zahtevka za storitev bo agencija ECHA preverila, ali lahko obravnava zahtevo. Če meni, da lahko storitev izvede, bo glede na predvideni obseg dela zaračunala pristojbino za vsakega registracijskega zavezanca.

Storitev ne vključuje preverjanja skladnosti registracijske dokumentacije z zahtevanimi informacijami glede identitete snovi v skladu z uredbo REACH. To v praksi pomeni, da bi, če bi bile izbrane za preverjanje skladnosti po spremembi kemijskih identifikatorjev snovi, bi lahko bile vaše registracije neskladne z vidika identitete snovi.

Najnižja pristojbina znaša 300 EUR za vsakega registracijskega zavezanca, ki zahteva, da se popravi identifikator snovi.  Višina pristojbine se določi na podlagi sklepa upravnega odbora agencije ECHA. Rok za plačilo računa je 30 dni. V primeru, da zahteve ni mogoče obravnavati, boste obveščeni.

Po prejetju plačila bo agencija ECHA v sistemu REACH-IT posodobila informacije v zvezi z identifikatorjem snovi. Glavni in soudeleženi registracijski zavezanci bodo prek sistema obveščeni, ko bo postopek zaključen, določen pa jim bo tudi razumen rok za predložitev posodobljene registracije s pravilnimi identifikatorji.

 

Related news

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)