Oleochemicals

Oleokemikalije so pridobljene iz rastlinskih in živalskih olj in maščob in/ali petrokemičnih surovin.

Glavni postopek za pretvorbo živalskih in rastlinskih olj in maščob v oleokemikalije je hidroliza – postopek, pri katerem se pod vplivom vode, temperature in tlaka naravni trigliceridi razcepijo na surovi glicerin in surove mešane maščobne kisline.

Maščobne kisline so glavne oleokemikalije, pridobljene iz živalskih in rastlinskih olj in maščob.

Organizacija OECD je za namene ocenjevanja objavila smernice za opredeljevanje oleokemičnih snovi. Upoštevajte jih pri opredeljevanju oleokemičnih snovi za namene uredb REACH in CLP.

Dodatna pomoč je na voljo pri Evropski skupini za oleokemikalije in povezane proizvode (APAG), ki je panožna skupina Evropskega sveta za kemično industrijo (CEFIC).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)