Iskanje pomoči

Upoštevanje poslovnega vidika

Pametna podjetja spreminjajo te pravne obveznosti v poslovne priložnosti.

Obveščanje v dobavni verigi 

To ni le sredstvo za izboljšanje kemijske varnosti, temveč

  • vam lahko pomaga, da predvidite oskrbo s snovmi, ki so ključne za vaš posel;
  • lahko pripomore k izboljšanju vašega poznavanja in razumevanja uporabe vaših kemikalij ter prihodnjega povpraševanja po njih. To znanje lahko uporabite za ponovno preučitev svojega portfelja in razvoj novih proizvodov.

Bodite proaktivni

Odločitev o zakonski ureditvi snovi na ravni EU lahko dolgoročno vpliva na vaše poslovanje. Priložnost imate, da prispevate k odločanju in se zavzamete za uporabo varnejše alternativne snovi, ki jo morda imate.

Agencija ECHA se z javnostjo redno posvetuje o predlogih za:

  • uskladitev razvrstitve in označitve nevarnih snovi; 
  • opredelitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost;
  • sprejetje odločitve, za katere snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, je treba pridobiti predhodno avtorizacijo;
  • odobritev začasne uporabe snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, posameznim podjetjem;
  • omejitev nekaterih uporab snovi;
  • opredelitev aktivnih biocidnih snovi, ki so možne snovi za zamenjavo.

Spremljajte zakonsko ureditev svoje snovi

REACH

Na novo opredeljene snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se redno dodajajo na seznam kandidatnih snovi in seznam za avtorizacijo, sprejemajo se tudi nove omejitve. Spremljanje teh pravnih sprememb vam omogoča boljše napovedovanje poslovnega okolja, kar vam pomaga pri ponovni preučitvi vašega portfelja in oblikovanju ustrezne poslovne strategije. 

Za zakonsko ureditev zelo nevarne snovi so potrebni številni koraki. Na našem spletišču lahko spremljate, kaj se dogaja v zvezi z vašimi snovmi. Agencija ECHA objavlja informacije in organizira javna posvetovanja na vseh stopnjah postopka avtorizacije in omejitev.

Biocidi

Za pravočasno vložitev zahteve za avtorizacijo proizvoda je treba preveriti status aktivne snovi, ki jo proizvod vsebuje. Ali je že odobrena oziroma kdaj se pričakuje sprejetje odločitve o njeni odobritvi? Ali je možna snov za zamenjavo?

Ogledate si lahko tudi mnenja Odbora za biocidne proizvode, ki sprejema sklepe o varnosti aktivnih snovi, ki se preverjajo, in Evropski komisiji podaja priporočila glede njihove odobritve oziroma neodobritve. Pravočasna pridobitev informacij vam lahko pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev.


Brezplačna podpora

Za splošno razumevanje zakonodaje in aktualne informacije o njenem delovanju se obrnite na nacionalno službo za pomoč uporabnikom ali službo agencije ECHA za pomoč uporabnikom.

Za informacije in podporo za določen sektor se obrnite na svoje industrijsko združenje, ki pazljivo spremlja zakonodajo in svojim članom zagotavlja neposredno podporo. Pri nekaterih od njih delujejo tudi sektorske službe za pomoč uporabnikom.

Za informacije o financiranju EU stopite v stik z Evropsko podjetniško mrežo. 

Za vprašanja v zvezi z določenimi snovmi se obrnite na svoje dobavitelje in druga podjetja v svoji dobavni verigi. Eden od ciljev zakonodaje je izboljšati obveščanje v dobavni verigi, s čimer se zagotovi varna uporaba snovi. 

Plačana podpora

Lahko se odločite, da za svoje obveznosti na podlagi uredbe REACH najamete svetovalca.  Bodite previdni – ne plačujte za stvari, ki jih ne potrebujete. Na voljo je kontrolni seznam, ki vam bo pomagal izbrati najboljšega svetovalca. 

Finančna podpora

Lahko ste upravičeni do financiranja, ki ga zagotavlja EU ali vaša država članica, zlasti če ste inovativno podjetje, podjetje, ki ustvarja nova delovna mesta, malo podjetje, raziskovalno ali trajnostno naravnano podjetje.

 

Preverite možnosti pridobitve finančnih sredstev EU in nacionalnih sredstev

Categories Display