Kaj morate upoštevati za svoje podjetje

V dokazovanje varne uporabe snovi v registracijski dokumentaciji je treba vložiti precej časa, denarja in strokovnega znanja.

S soudeleženimi registracijskimi zavezanci boste morali vzpostaviti dialog in običajno skleniti tudi pogodbe, da bi se dogovorili, kako boste delili stroške potrebnih podatkov o nevarnostih in povezanega dela v zvezi z oceno tveganja. Dogovoriti se boste morali tudi, kako boste te informacije predstavili v registracijski dokumentaciji.

Zapomnite si, da boste lahko z registracijo svojim strankam pokazali, da ste odgovoren dobavitelj, ki prispeva k varnejši uporabi kemikalij. 

 

1. Kakšen je trg za vašo snov?

Spoznajte potrebe svojih strank
Čim prej obvestite svoje stranke o nameri registracije, da boste lahko razumeli povpraševanje po snovi.

Upoštevajte regulativne napovedi za snov
Ali intrinzične lastnosti vaše snovi predstavljajo morebitno tveganje za zdravje ljudi ali okolja? Če je odgovor da, bo snov morda v bližnji prihodnosti postopno umaknjena na podlagi drugih postopkov iz uredbe REACH, kot je avtorizacija.

2. Kako registracija skladno z uredbo REACH vpliva na vaše podjetje?

Odločite se glede vrste registracije
V kolikšnem količinskem razponu načrtujete registrirati snov?  Ali je vaša registracija namenjena samo uporabi kot intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji? Zahtevani podatki in stroški, povezani z vašo registracijo, se zelo razlikujejo glede na količino in vrsto registracije.

Zberite in ocenite razpoložljive informacije o snovi
Na podlagi vrste registracije morate zbrati informacije o snovi ter njenih učinkih na zdravje ljudi in okolje. To je strokovno delo. Ali imate tovrstno strokovno znanje v podjetju ali boste morali vključiti zunanje izvajalce?

Pripravite lastno registracijsko dokumentacijo
Čeprav se pričakuje, da boste večino informacij predložili skupaj z drugimi podjetji, mora določene informacije predložiti vsak registracijski zavezanec posamično. Odločiti se morate, ali boste to delo oddali v zunanje izvajanje oziroma ali ga boste opravili interno.

Izračunajte višino pristojbine za registracijo po uredbi REACH
Za registracijo po uredbi REACH je potrebno plačilo pristojbine agenciji ECHA, ki je odvisno od količinskega razpona, vrste registracije in velikosti vašega podjetja.

Mala in srednje velika podjetja so upravičena do znižane pristojbine za registracijo. Skrbno morate preveriti, ali spadate v to kategorijo, saj lahko agencija ECHA zahteva ustrezno dokumentacijo pozneje.

Opredelite uporabe in pogoje uporabe snovi za vaše uporabe in uporabe v vaši dobavni verigi
Ali želite, da katera od uporab ostane zaupna? Če gre za snov, ki jo boste registrirali v količinskem razponu 10 ali več ton na leto, boste morali zanjo sami opraviti oceno kemijske varnosti.

Ali veste, katere so glavne uporabe vaše snovi za vaše stranke? Katere uporabe želite podpreti v registraciji?

Ali dobro poznate svoje stranke in dobavitelje? Če jih, se lahko verjetno zanesete nanje, da vam bodo pomagali zbrati informacije za registracijo. V nasprotnem primeru si morate rezervirati čas in sredstva za pridobitev potrebnih podatkov.

Ali pripadate panožni organizaciji? Če ji, ali je v okviru te organizacije organizirano delo za zbiranje informacij o uporabah? Če ji ne, boste morda morali zbrati te informacije sami.

Posodabljajte registracijo
Po opravljeni registraciji morate skrbeti za posodabljanje svojih registracij. Treba je na primer oceniti, ali so nove uporabe varne in vključene v registracijo. Posodobitve lahko zahtevajo tudi pristojni organi. Rezervirajte si sredstva za pripravo posodobitev.

3. Sodelovati morate z drugimi podjetji

Poiščite soudeležene registracijske zavezance
Če imate soudeležene registracijske zavezance za vašo snov, si boste stroške registracije verjetno delili z njimi. Tako se bodo znižali vaši individualni stroški. Skupna registracija prav tako pomaga preprečiti podvajanje dela in testiranja na živalih.

Morda boste edini, ki registrirajo snov. To sicer pomeni, da ne boste porabili sredstev za sodelovanje z drugimi, vendar boste morali vse delo v zvezi z registracijo opraviti sami.

Začnite sodelovati s soudeleženimi registracijskimi zavezanci
Soudeleženi registracijski zavezanci se morajo dogovoriti, kako bodo sodelovali.

Če začnete organizirati sodelovanje od začetka, morate v začetni fazi vložiti čas in sredstva.

Če je vaša snov že registrirana, je postopek registracije običajno hitrejši in večinoma zajema dogovarjanja glede podatkov in delitve stroškov z obstoječimi registracijskimi zavezanci.

Sodelujte s soudeleženimi registracijskimi zavezanci
S soudeleženimi registracijskimi zavezanci se morate dogovoriti o vsebini skupne registracije. To pomeni, da morate vlagati v skupne dejavnosti, kot so sestanki ali spletne konference.

Ocenite informacije, ki jih imate kot skupina soudeleženih registracijskih zavezancev
Na podlagi vrste registracije in informacij, ki so jih opredelili soudeleženi registracijski zavezanci, morate proučiti zanesljivost in ustreznost informacij. To je strokovno delo. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci se morate odločiti, ali boste to nalogo oddali v zunanje izvajanje ali ne.

Pogajajte se o izmenjavi podatkov
Imetniki podatkov so upravičeni do nadomestila zanje. Rezervirajte si sredstva za ta pogajanja.

Pridobite manjkajoče informacije za svojo registracijo
Če vi ali vaši soudeleženi registracijski zavezanci nimate vseh podatkov, potrebnih za registracijo, se morate odločiti, kateri je najboljši način za odpravo vrzeli v informacijah. To je strokovno delo. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci se morate odločiti, ali boste to nalogo oddali v zunanje izvajanje ali ne.

Zapomnite si, da se lahko testiranje na vretenčarjih uporabi samo kot zadnja možnost.

Pripravite skupno registracijsko dokumentacijo
Informacije za registracijo je treba vključiti v registracijsko dokumentacijo za vsako področje posebej. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci se morate odločiti, ali boste to nalogo oddali v zunanje izvajanje.

Posodabljajte registracijo
Po opravljeni registraciji morate posodabljati tudi skupni del registracije. Posodobitve lahko zahtevajo tudi pristojni organi. Rezervirajte si sredstva za pripravo posodobitev in se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovorite o postopku posodobitve.

 

4. Kako interno organizirati delo

Racionalizirajte notranje procese za registracijo po uredbi REACH
Priprava registracije lahko traja eno leto. Če ni na voljo nobenih informacij o nevarnostih, lahko traja celo dlje. Če želite registrirati več snovi, izdelajte jasen projektni načrt, da boste obvladali delovno obremenitev.

Ali vaši sodelavci poznajo uredbo REACH in kaj to pomeni za vaše podjetje? Dolgoročno se obrestuje, če imate notranji sistem sledenja za vprašanja v zvezi z uredbo REACH. Vključiti morate npr. izdajanje računov, prodajo in sodelavce, ki pripravljajo varnostne liste.

Načrtujte, kako lahko sledite količinam snovi v svojem podjetju. Ena snov lahko na primer vključuje uvoze iz različnih držav, uporabe kot intermediat ali kot ne-intermediat ali uvoze snovi kot take in v zmeseh – vse to bo vplivalo na vaše dolžnosti.

Predvidite potrebe po reviziji varnostnih listov
Zaradi novih informacij, zbranih med postopkom registracije, lahko pride do sprememb, na primer v razvrstitvi snovi, zaradi česar bo morda treba posodobiti varnostne liste. Ob posodobitvi varnostnega lista morate priložiti scenarije izpostavljenosti za nevarne snovi, ki so registrirane za 10 ali več ton na leto.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)