REACH-IT

Orodje REACH-IT je glavni sistem informacijske tehnologije, ki omogoča industriji, pristojnim organom držav članic in Evropski agenciji za kemikalije varno predložitev, obdelavo in upravljanje podatkov in dokumentacij. Te tri strani imajo dostop do posebnih funkcij v orodju REACH-IT, s pomočjo katerih lahko izpolnijo zahteve v skladu z uredbama REACH in CLP. Orodje REACH-IT je tudi kanal za varno komunikacijo med njimi, kar je v pomoč pri usklajevanju obdelave in ocenjevanja podatkov in dokumentacij.

 

Postopek registracije

V tem sestavku je opisan postopek registracije vaše snovi pri agenciji ECHA. Vsebuje pregled celotnega postopka, ki se začne z poizvedbo, tj. prvim korakom, ki ga morate opraviti za registracijo snovi. Zagotovljene so tudi informacije o postopku skupne predložitve, kadar snov proizvaja ali uvaža več podjetij. Naveden je tudi splošni pregled tega, kako pripravite vašo registracijsko dokumentacijo v programu IUCLID in kako jo predložite z orodjem REACH-IT. Izvedeli boste tudi, kako podati zahtevek za registracijsko številko za prijavljeno snov (t. i. NONS) z orodjem REACH-IT.


Priprava in predložitev poizvedbe

Osnovne informacije o tem, kdaj morate predložiti poizvedbo. Opis postopka priprave dokumentacije za poizvedbo s pomočjo podatkovne zbirke IUCLID in načina, kako to dokumentacijo predložiti agenciji ECHA v sistemu REACH-IT. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za poizvedbo.)


Priprava in predložitev skupne predložitve

Kratka razlaga o tem, kdaj je potrebna skupna predložitev, in povzetek napotkov o tem, kako vložiti skupno predložitev.


Registracija vaše snovi

Kratek opis postopka priprave in predložitve registracijske dokumentacije agenciji ECHA v sistemu REACH-IT. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD.)


Vložitev zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljene snovi (NONS)

Kako zahtevati registracijsko številko za prijavljene snovi (t. i. NONS) v okviru sistema REACH-IT in katere podatke potrebuje agencija ECHA za odobritev registracijske številke. V tem sklopu boste našli tudi povezavo do seznama s kontaktnimi podatki ustreznih pristojnih organov držav članic in imenovanih nacionalnih organov.

 

Predložitev vloge za avtorizacijo

Kratek vodič po korakih o predložitvi skupne ali posamezne vloge za avtorizacijo. Podan je pregled postopka prijave v orodje REACH-IT, priprave dokumentacije v programu IUCLID in njena predložitev z orodjem REACH-IT. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti vlogo za avtorizacijo).

 

 

Priprava in predložitev prijave PPORD

Kratek pregled, kako pripravite in predložite prijavo PPORD agenciji ECHA ter kako zahtevate njeno podaljšanje.(Glej tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in PPORD).

 

 

Prijava snovi v izdelkih

Kratka predstavitev, kako predložite prijave agenciji ECHA, če proizvedeni ali uvoženi izdelek vsebuje snovi na seznamu kandidatnih snovi. Namesto prek orodja REACH-IT lahko prijavo opravite na spletnem obrazcu, pri čemer je neposredna povezava navedena skupaj s spletnim vodnikom.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti prijavo snovi v izdelkih).

 

 

Predložitev obvestil nadaljnjih uporabnikov o dovoljeni uporabi

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev obvestil nadaljnjih uporabnikov v zvezi s snovmi na seznamu za avtorizacijo, za katere je bila ta izdana vzdolž dobavne verige. Povezava na spletni obrazec za predložitev obvestila je na voljo na tej spletni strani.

 

Predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov za nepodprte uporabe

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov prek spletnega obrazca ali sistema REACH-IT v zvezi z uporabami, ki jih dobaviteljevi scenariji izpostavljenosti ne vključujejo. Spletni obrazec je skupaj s spletnimi navodili za uporabo na voljo na tej spletni strani.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti poročilo nadaljnjega uporabnika).

 

Predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov v zvezi z razlikami v razvrstitvi

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov prek sistema REACH-IT, če se njegova razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve njegovih dobaviteljev. (Glejte tudi Priročnik za predložitev podatkov 21: Kako pripraviti in predložiti poročila nadaljnjih uporabnikov z uporabo orodja IUCLID 5).

 

Predložitev in posodobitev prijave razvrstitve in označitve

Kratek vodnik s postopnimi navodili, kako pripravite prijavo v popis razvrščanja in označevanja s spletno dokumentacijo v orodju IUCLID ali REACH-IT.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti prijavo razvrstitve in označitve).

 

Predložitev zahteve za uporabo alternativnega kemijskega imena v zmeseh

Kratek pregled, kako pripravite zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena v zmeseh in kaj se zgodi po predložitvi zahteve. Podana je neposredna povezava do spletnega obrazca za predložitev zahteve. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi).

 

 

Priprava in predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH)

Kratek vodnik s postopnimi navodili za pripravo in predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH). Na voljo je neposredna povezava na spletni obrazec za predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH) ter povezava na predlogo za poročilo CLH in ustrezne smernice.