REACH-IT

Orodje REACH-IT je glavni sistem informacijske tehnologije, ki omogoča industriji, pristojnim organom držav članic in Evropski agenciji za kemikalije varno predložitev, obdelavo in upravljanje podatkov in dokumentacij. Te tri strani imajo dostop do posebnih funkcij v orodju REACH-IT, s pomočjo katerih lahko izpolnijo zahteve v skladu z uredbama REACH in CLP. Orodje REACH-IT je tudi kanal za varno komunikacijo med njimi, kar je v pomoč pri usklajevanju obdelave in ocenjevanja podatkov in dokumentacij.