REACH-IT

Orodje REACH-IT je glavni sistem informacijske tehnologije, ki omogoča industriji, pristojnim organom držav članic in Evropski agenciji za kemikalije varno predložitev, obdelavo in upravljanje podatkov in dokumentacij. Te tri strani imajo dostop do posebnih funkcij v orodju REACH-IT, s pomočjo katerih lahko izpolnijo zahteve v skladu z uredbama REACH in CLP. Orodje REACH-IT je tudi kanal za varno komunikacijo med njimi, kar je v pomoč pri usklajevanju obdelave in ocenjevanja podatkov in dokumentacij.

 

 

Prijava

Za splošni pregled, kako se prijavite v orodje REACH-IT in kako ustvarite predmet pravne osebe, si oglejte priročnik o računih ECHA.

 

 

Postopek registracije

Pregled postopka registracije snovi pri agenciji ECHA. Podan je pregled prvih korakov, ki jih morate storiti za registracijo snovi s poizvedbo ali pozno predregistracijo. Zagotovljene so tudi informacije o postopku skupne predložitve, ko snov proizvaja ali uvaža več podjetij. Naveden je tudi splošni pregled, kako pripravite registracijsko dokumentacijo v programu IUCLID in kako jo predložite z orodjem REACH-IT. Izvedeli boste tudi, kako podati zahtevek za registracijsko številko za prijavljeno snov (t. i. NONS) v orodju REACH-IT. Navedene so tudi dodatne informacije v zvezi s postopkom registracije.


Predhodna registracija snovi

Dodatne informacije v zvezi s pozno predregistracijo v okviru uredbe REACH.


Priprava in predložitev poizvedbe

Predstavitev postopka predložitve poizvedbe. Podan je pregled, kako pripravite dokumentacijo o poizvedbi v programu IUCLID in kako to dokumentacijo predložite agenciji ECHA v orodju REACH-IT.  (Glejte tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za poizvedbo).


Registracija snovi

Kratek pregled, kako pripravite in predložite registracijsko dokumentacijo agenciji ECHA v orodju REACH-IT. (Glejte tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD.)


Priprava in predložitev skupne predložitve

Kratka razlaga, kdaj je potrebna skupna predložitev, in povzetek, kako predložiti skupno predložitev.


Podajanje zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljene snovi (NONS)

Kako zahtevati registracijsko številko za prijavljene snovi (t. i. NONS) z uporabo orodja REACH-IT in katere podatke potrebuje agencija ECHA za odobritev registracijske številke. Našli boste povezavo do seznama s kontaktnimi podatki ustreznih pristojnih organov držav članic in imenovanih nacionalnih organov. 

 

Predložitev vloge za avtorizacijo

Kratek vodič po korakih o predložitvi skupne ali posamezne vloge za avtorizacijo. Podan je pregled postopka prijave v orodje REACH-IT, priprave dokumentacije v programu IUCLID in njena predložitev z orodjem REACH-IT. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti vlogo za avtorizacijo).

 

 

Priprava in predložitev prijave PPORD

Kratek pregled, kako pripravite in predložite prijavo PPORD agenciji ECHA ter kako zahtevate njeno podaljšanje.(Glej tudi priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in PPORD).

 

 

Prijava snovi v izdelkih

Kratka predstavitev, kako predložite prijave agenciji ECHA, če proizvedeni ali uvoženi izdelek vsebuje snovi na seznamu kandidatnih snovi. Namesto prek orodja REACH-IT lahko prijavo opravite na spletnem obrazcu, pri čemer je neposredna povezava navedena skupaj s spletnim vodnikom.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti prijavo snovi v izdelkih).

 

 

Predložitev obvestil nadaljnjih uporabnikov o dovoljeni uporabi

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev obvestil nadaljnjih uporabnikov v zvezi s snovmi na seznamu za avtorizacijo, za katere je bila ta izdana vzdolž dobavne verige. Povezava na spletni obrazec za predložitev obvestila je na voljo na tej spletni strani.

 

Predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov za nepodprte uporabe

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov prek spletnega obrazca ali sistema REACH-IT v zvezi z uporabami, ki jih dobaviteljevi scenariji izpostavljenosti ne vključujejo. Spletni obrazec je skupaj s spletnimi navodili za uporabo na voljo na tej spletni strani.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti poročilo nadaljnjega uporabnika).

 

Predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov v zvezi z razlikami v razvrstitvi

Kratek vodnik s postopnimi navodili za predložitev poročil nadaljnjih uporabnikov prek sistema REACH-IT, če se njegova razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve njegovih dobaviteljev. (Glejte tudi Priročnik za predložitev podatkov 21: Kako pripraviti in predložiti poročila nadaljnjih uporabnikov z uporabo orodja IUCLID 5).

 

Predložitev in posodobitev prijave razvrstitve in označitve

Kratek vodnik s postopnimi navodili, kako pripravite prijavo v popis razvrščanja in označevanja s spletno dokumentacijo v orodju IUCLID ali REACH-IT.  (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti prijavo razvrstitve in označitve).

 

Predložitev zahteve za uporabo alternativnega kemijskega imena v zmeseh

Kratek pregled, kako pripravite zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena v zmeseh in kaj se zgodi po predložitvi zahteve. Podana je neposredna povezava do spletnega obrazca za predložitev zahteve. (Glej tudi priročnik: Kako pripraviti zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi).

 

 

Priprava in predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH)

Kratek vodnik s postopnimi navodili za pripravo in predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH). Na voljo je neposredna povezava na spletni obrazec za predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH) ter povezava na predlogo za poročilo CLH in ustrezne smernice.

Categories Display