Prvi koraki

Večina podjetij uporablja kemikalije na tak ali drugačen način. Kemikalije so bistvene za naš način življenja in gospodarstvo, vendar jih je treba upravljati varno in tako poskrbeti za varovanje zdravja ljudi in okolja. 

V celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zajema države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško, se za proizvodnjo, dobavo in varno uporabo kemikalij uporabljajo enaki standardi.  Ti standardi se uporabljajo za vsa podjetja ne glede na njihov položaj v dobavni verigi in proizvode, ki jih proizvajajo, uvažajo, izvažajo, dobavljajo ali uporabljajo.

To pomeni, da se zakonodaja najverjetneje na nek način uporablja tudi za vaše podjetje. Zakonodaja:

  • zajema vse sektorje, ki proizvajajo, uvažajo, distribuirajo ali uporabljajo kemikalije kot surovine ali končne proizvode (ne le kemično industrijo);
  • vas zadeva ne glede na velikost vašega podjetja;
  • vam nalaga odgovornost za varno uporabo snovi, ki jih dajete na trg ali uporabljate;
  • od vsakega akterja v dobavni verigi zahteva, da zagotovi informacije o varni uporabi kemikalij;
  • daje potrošnikom pravico, da postavljajo vprašanja o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in jih vsebujejo vaši izdelki.

Kaj morate storiti, je odvisno od vrste proizvodov, ki jih dajete na trg ali uporabljate:

  • snovi kot take, vključno s kovinami;
  • zmesi ali
  • izdelki.

Če na trg dajete nevarne proizvode, boste morali izpolnjevati dodatne zahteve. 

Če je to za vas novo, začnite tukaj. Prvi korak je, da za vsak proizvod opredelite svojo vlogo v dobavni verigi in preverite, kaj se od vas zahteva. Eno podjetje ima lahko več vlog.


 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Slika

 

Izjeme?

Image

Categories Display