Skip to Content
Skip to Content

Obvestite agencijo ECHA in zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo vloge

Agencijo ECHA obvestite najpoznejeosem mesecev pred nameravano predložitvijo vloge za avtorizacijo. Ko pošiljate obvestilo, morate navesti snov in splošen opis uporab, za katere želite pridobiti avtorizacijo.

 

Poleg tega lahko agencijo ECHA zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo, na katerem postavljate vprašanja o regulativnih in postopkovnih vidikih, povezanih z vlogo. Če je vaša prošnja sprejeta, boste morali agenciji ECHA pred sestankom poslati nekaj osnovnih informacij.

Prošnjo za informativni sestanek pred predložitvijo morate poslati vsaj dva meseca pred predlaganim datumom sestanka, ta pa mora biti sklican najpozneje približno šest mesecev pred predložitvijo vloge. 

Pri skupni vlogi je na voljo le en informativni sestanek pred predložitvijo in je organiziran za skupino vlagateljev kot celoto. 

Več o tem in prošnja za informativni sestanek pred predložitvijo

Obvestite agencijo ECHA in zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo vloge

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1