Priročniki o ePIC

Namen priročnikov za sistem ePIC je industriji in pristojnim organom pomagati, da se znajdejo v IT-sistemu, in jim pomagati pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu z uredbo PIC (Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).

Priročnik za uporabo sistema ePIC za industrijo vsebuje podrobne in nazorne nasvete za uporabnike iz industrije o tem, kako predložiti obvestilo o izvozu, zahtevke za poseben RIN in povezane naloge.

Priročniki za sistem ePIC za imenovane nacionalne organe in Evropsko komisijo pomagajo uporabnikom iz pristojnih organov, da se naučijo, kako preveriti obvestila o izvozu in druge predložitve v zvezi s PIC, ki jih opravi industrija.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)