Opredelitev identičnosti snovi

Podjetja, ki proizvajajo in uvažajo enako snov, morajo registracijo opraviti skupaj. Če njihove snovi niso enake, ne smejo predložiti skupne registracije. Kako lahko opredelite, kdaj sta dve snovi enaki?

Za natančno opredeljeno snov uporabite splošna načela iz smernic

Uporabite splošna načela, opisana v razdelku 5 Smernic za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP:

  1. Šteje se, da so natančno opredeljene snovi enake, če so sestavljene iz enakih glavnih sestavin: njihova sestava določa identičnost.
  2.  Enokomponentna snov je snov, v kateri je glavna sestavina prisotna v 80 % ali več (masni delež).
  3. Večkomponentna snov je snov, v kateri sta vsaj dve glavni sestavini prisotni v koncentraciji med 10 in 80 % (masni delež) ter nobena od njiju v koncentraciji nad 80 % (masni delež).
  4. Stopnja čistosti snovi ne vpliva na identičnost.
  5. Nečistote, ki izhajajo iz proizvodnega procesa, se lahko pri enakih snoveh razlikujejo.
  6. Tehnične čistote, analitske čistosti ali čiste snovi so enake, če vsebujejo enako(-e) glavno(-e) sestavino(-e).
  7. Enake snovi lahko imajo različen profil čistosti/nečistote, odvisno od njihove čistote.

Pri ocenjevanju, ali se lahko prijavite skupaj z drugimi podjetji, je mogoče troje:

  1. Prav gotovo lahko opravite skupno registracijo, saj vaše snovi vsebujejo enako(-e) glavno(-e) sestavino(-e).
  2. Skupne registracije prav gotovo ne morete opraviti, saj vaše snovi ne vsebujejo enake(-ih) glavne(-ih) sestavine(sestavin).
  3. Skupna registracija snovi je mogoča, če je utemeljena. Če so na primer snovi na meji med eno‑ in večkomponentnimi snovmi.

V zvezi s snovjo UVCB poiščite primere in panožne smernice

Če imate snov z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale (UVCB), ni enotnega izhodišča, ki bi upravičevalo skupno registracijo snovi.

Podrobnejše informacije, kdaj je mogoče skupaj registrirati dve snovi UVCB in kdaj ne, so na voljo v Smernicah za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP. Ključni dejavniki za opredelitev tega so sestava, izvor in proizvodni proces.

Preverite lahko tudi druge panožne strani o tej tematiki na spletišču agencije ECHA. Panožne smernice vam bodo skupaj z uradnimi smernicami ECHA pomagale pri pravilnejši identifikaciji vaše snovi in izpolnjevanju obveznosti v skladu z uredbo REACH glede identifikacije snovi. Pomagale vam bodo tudi pri odločanju o identičnosti snovi.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)