V proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD)

Povzetek

Če vaša snov spada med snovi, namenjene za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD), lahko agenciji ECHA predložite prijavo PPORD, da boste izvzeti iz obvezne registracije.

Najprej morate seveda biti vpisani v sistem REACH-IT.

Pripravite prijavo z najnovejšo različico programa IUCLID in jo predložite v orodju REACH-IT.

Priprava in predložitev dokumentacije

  1. Preberite priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD. 
  2. Ustvarite svojo dokumentacijo za prijavo PPORD v programu IUCLID.
  3. Uporabite vtičnik „pomočnik za validacijo" v programu IUCLID, da preverite, ali morda manjkajo informacije, in vnaprej preverite določena poslovna pravila.
  4. Uporabite vtičnik za izračun pristojbin v programu IUCLID, da ocenite pristojbino, povezano z vašo dokumentacijo za prijavo PPORD.
  5. Predložite prijavno dokumentacijo za PPORD v orodju REACH-IT.

Za postopna navodila glejte besedila pomoči v orodju REACH-IT.

Agencija ECHA bo izdala številko prijave PPORD, ko bo preverila, ali so informacije popolne in je bila plačana ustrezna pristojbina za PPORD.

Priprava in predložitev dokumentacije z zahtevo za podaljšanje prijave PPORD

Zahteva za podaljšanje prijave PPORD se ustvari v sistemu IUCLID kot posodobitev obstoječe prijave na lastno pobudo in nato predloži v orodju REACH-IT.

Opomba: zahtevo predložite najmanj štiri mesece pred iztekom izvzetja in plačajte pristojbino v 30 dneh, da si pri agenciji zagotovite pravočasno obdelavo pred datumom izteka.

Pri pripravi dokumentacije v sistemu IUCLID upoštevajte navodila iz priročnika: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)