Skip to Content
Skip to Content

Kako se izogniti nepotrebnemu testiranju na živalih

V skladu z uredbo REACH se lahko testiranje na vretenčarjih (npr. podganah, drugih sesalcih in ribah) uporablja le v skrajni sili pri izpolnjevanju zahtev po informacijah za registracijo. Podjetja, ki proizvedejo ali uvozijo 1–100 ton na leto, se lahko nepotrebnemu testiranju na živalih izognejo na več načinov in zmanjšajo število testov na živalih.

Pri vsaki posamezni zahtevi po informacijah upoštevajte naslednje:

  • zbiranje in izmenjavo obstoječih podatkov. Lahko pridobite dostop do objavljene literature, ki zadostuje za izpolnjevanje zahteve po informacijah. Če je rezultat veljavnega testa na živalih na voljo na forumu SIEF, ga je treba deliti z drugimi registracijskimi sozavezanci. Lastniku testa je treba izplačati nadomestilo v skladu z vnaprej dogovorjenimi pravili;
  • opustitev podatkov ali prilagoditev. Pravila o prilagoditvah so del pravnega besedila. Lahko so specifična (v stolpcu 2 vsake končne točke) ali splošna (v Prilogi XI).

Za uporabo splošnih pravil se lahko opustijo podatki ali uporabi prilagoditev na podlagi naslednjih znanstvenih trditev:

  • določanje zanesljivosti dokazov. Imate dovolj informacij iz več neodvisnih virov, na podlagi katerih se lahko sprejme sklep, da ima vaša snov posebno lastnost (ali pa je nima);
  • modeli QSAR. Številne lastnosti vaše snovi se lahko z uporabo računalniških modelov predvidijo iz strukturno podobnih snovi;
  • metode in vitro. Testi, ki se opravijo na izoliranem tkivu, organih ali celicah, namesto na celotnem organizmu, lahko zadostujejo za izpolnitev zahteve po informacijah
  • združevanje snovi v skupine in navzkrižno branje. Če je snov (strukturno) podobna drugi snovi (ali skupini snovi), se lahko obstoječi rezultati navedene druge snovi „navzkrižno berejo" za vašo snov.

Če se odločite za uporabo ene od naštetih možnosti, zahtevate prilagoditev.

Nasveti

  • Če prilagodite standardne zahteve po informacijah, pripravite dobro dokumentirano in veljavno znanstveno utemeljitev ter jo predložite registracijski dokumentaciji.
  • Z izbranim pristopom morate pridobiti zanesljive informacije, ki so primerljive informacijam iz standardnega testa. V nasprotnem primeru morate test izvesti v skladu s pravili.
  • Izbrani pristop vam mora omogočati razvrščanje snovi. Po razvrstitvi in označitvi snovi dodatno testiranje morda ne bo potrebno.

Dobro premislite o tem, ali se boste zanašali na razvrstitev v najneugodnejšem primeru samo zatoda bi se izognili dodatnemu testiranju. Pri razvrstitvi v previsoko kategorijo lahko na primer sprožite ukrepe za obvladovanje tveganja v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ali povzročite prednostno razvrščanje regulativnih ukrepov za obvladovanje tveganja iz uredbe REACH.

Več informacij je na voljo v tem razdelku

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2