Poiščite soudeležene registracijske zavezance

Z drugimi podjetji boste morali souporabljati podatke in skupaj registrirati svojo snov. V praksi to pomeni, da:

  1. predložite poizvedbo prek sistema REACH-IT, da agencijo ECHA vprašate, ali imate soudeležene registracijske zavezance. Tako bodo tudi vaši soudeleženi registracijski zavezanci obveščeni, da želite registrirati snov;
  2. Če imate soudeležene registracijske zavezance, pri njih preverite, ali imate enako snov.

Dejanski potek je v glavnem odvisen od tega, ali je vaša snov že registrirana ali ne.

  • Če so druga podjetja že registrirala vašo snov, bo skupna registracija po navadi že obstajala in se ji boste morali pridružiti.
  • Če vaša snov še ni registrirana, a so druga podjetja tudi vložila poizvedbo, se boste vi in vaši soudeleženi registracijski zavezanci morali dogovoriti, kako boste sodelovali pri skupni registraciji. Če soudeleženih registracijskih udeležencev ni, lahko sami predložite skupno registracijo.

Iskanje svojih soudeleženih registracijskih zavezancev se sicer začne tako, da vložite poizvedbo, lahko pa si tudi ogledate, katere snovi so že registrirane, v zbirki podatkov agencije ECHA.

Poizvedba

Če načrtujete registracijo, morate pri agenciji ECHA vložiti poizvedbo o tem, ali registracija za to snov že obstaja.

Poizvedbo pripravite v zbirki podatkov IUCLID in jo predložite agenciji ECHA prek sistema REACH-IT. 

Da boste lahko ustrezno souporabljali podatke, je pomembna natančna identifikacija vaše snovi.

Če agencija ECHA ugotovi, da informacije v poizvedbi niso dovolj natančne, da bi identificirali vašo snov, vas bodo pozvali, da dopolnite informacije.

Če je vaša poizvedba uspešna, boste prejeli številko poizvedbe in dostop do strani s soudeleženimi registracijskimi zavezanci za to snov v sistemu REACH-IT. Na njej boste našli kontaktne podatke drugih podjetij, ki so vložila poizvedbo ali opravila registracijo z enakim identifikatorjem snovi (npr. številko ES).

Hkrati bodo vaši soudeleženi registracijski zavezanci obveščeni prek sistema REACH-IT, da je novo podjetje dodano na strani soudeleženih registracijskih zavezancev.

Če snovi ne registrirate v enem letu, bo vaša stran soudeleženih registracijskih zavezancev potekla. Ko registrirate snov, morate v registracijsko dokumentacijo vključiti svojo številko poizvedbe.

Priprava na ustvarjanje skupne predložitve ali pridružitev skupni predložitvi

Spodaj so opisani koraki postopka od uspešne poizvedbe do ustvarjanja nove skupne predložitve ali pridružitve obstoječi skupni predložitvi. Dejansko ustvarjanje ali pridružitev sta opisana v 6. koraku: Predložitev vaše registracijske dokumentacije.

Če soudeleženih registracijskih udeležencev ni, se lahko sami pripravite na ustvarjanje skupne preložitve. Večina spodnjih korakov boste morali še vedno izvesti.

 

1. Prijavite se v sistem REACH‑IT

REACH‑IT je informacijsko orodje, ki ga morate uporabljati za predložitev informacij agenciji ECHA, vključno s poizvedbami in registracijami.

Do sistema REACH-IT lahko dostopate z domače strani agencije ECHA. Prijavite se s svojo identifikacijsko številko uporabnika in geslom. Če še niste uporabnik, se lahko registrirate.

 

2. Vstopite na stran soudeleženih registracijskih zavezancev

V sistemu REACH-IT v meniju „Search“ (Iskanje) kliknite „Co-registrants“ (Soudeleženi registracijski zavezanci), da poiščete stran soudeleženih registracijskih zavezancev, ki uporabljajo iste identifikatorje snovi (npr. številko ES).

V razdelku „Registrants“ (Registracijski zavezanci) bodo prikazana podjetja, ki so registrirala to snov, če obstajajo, ter njihovi podatki za stike in vloga v skupni predložitvi.

V razdelku „Potential registrants“ (Potencialni registracijski zavezanci) bodo prikazana podjetja, ki so vložila poizvedbo za to snov, vendar je še niso registrirala, in njihovi podatki za stike. Tukaj boste navedeni tudi vi.

 

3. Preverite svoje podatke za stike na strani soudeleženih registracijskih zavezancev

Ker se morate prijaviti skupaj, morajo biti vaši kontaktni podatki posodobljeni, da lahko vaši soudeleženi registracijski zavezanci stopijo v stik z vami.

Podatki za stike, ki so za vas prikazani na strani soudeleženih registracijskih zavezancev, so podatki za stike, ki ste jih navedli v poizvedbi. To je po navadi oseba v vašem podjetju ali zastopnik tretje strani (TPR).

Odločite se, ali želite obdržati trenutne podatke za stike iz vaše poizvedbe, ali pa jih želite posodobiti.

 

4. Preverite, ali obstaja skupna predložitev

Na strani soudeleženih registracijskih zavezancev kliknite gumb „Joint submissions“ (Skupne predložitve). Na strani „Joint submission search“ (Iskanje skupne predložitve), na katero boste vstopili, označite polje „Show other joint submissions?“ (Prikaz drugih skupnih predložitev?), sicer bodo rezultati iskanja omejeni na tiste skupne predložitve, katerih član ste že.

Rezultati iskanja bodo prikazali obstoječe skupno predložene registracije za to snov. Če niste vložili poizvedbe, iskanje ne bo prikazalo nobenih rezultatov.

Če skupne predložene registracije, se morate pripraviti na njeno ustvarjanje skupaj s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci.

Če skupna predložitev obstaja, preverite, ali njena vrsta ustreza vaši registraciji:

  • če boste registrirali snov, ki se uporablja kot intermediat, ki se (izdeluje ali) uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji, se lahko pridružite „polni“ (standardni) skupni predložitvi, ali „vmesni“ skupni predložitvi za vašo snov;
  • če načrtujete popolno registracijo, se lahko pridružite samo popolni skupni predložitvi. Če obstaja samo „vmesna“ skupna predložitev, se lahko strinjate s tem, da bo obstoječa skupna predložitev postala „popolna“ skupna predložitev, ali pa sami pripravite popolno skupno predložitev.

Tudi če snov še ni bila registrirana, je mogoče, da so drugi (prejšnji) vlagatelji poizvedbe ustvarili skupno predložitev.

 

5. Stopite v stik s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci in odgovorite na njihova vprašanja

Če je treba ustvariti skupno registracijo, stopite v stik s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci prek podatkov za stike s soudeleženimi registracijskimi zavezanci, da se posvetujete o nadaljnjih korakih.

Če se boste pridružili skupni predložitvi, se obrnite na glavnega registracijskega zavezanca s pomočjo podatkov za stike na strani „Joint submission search“ (Iskanje skupne predložitve).

Stik s soudeleženimi registracijskimi zavezanci ali glavnim registracijskim zavezancem boste običajno najlažje vzpostavili po elektronski pošti. Stika z njimi ne morete navezati prek sistema REACH-IT.

Ko vas povprašajo po vaših namenih glede registracije, jim odgovorite.

 

6. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci opredelite identičnost snovi

Ko navežete stik s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci, morate ugotoviti identičnost snovi.

Da lahko ugotovite identičnost snovi, morajo vsi soudeleženi registracijski zavezanci, vključno z vami, opredeliti ime svoje snovi v skladu s Smernicami za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP (glejte tudi korak 1: Poučite se o svojem portfelju).

Če je ime enako, se šteje, da so snovi enake.

Če imate pomisleke glede zaupnih poslovnih informacij, kadar razpravljate o identičnosti snovi, se pripravite pogodbeno pred začetkom dela.

 

7. Dogovorite se o profilu identifikacije snovi v skupni predložitvi

Soudeleženi registracijski zavezanci morajo skupaj uporabljati načela Dodatka III Smernic za identifikacijo in poimenovanje snovi na podlagi uredb REACH in CLP, da opredelijo meje snovi v skladu s podatki, ki jih bodo skupaj predložili.

To je poznano kot profil identitete snovi, ki ga je treba sporočiti v registracijski dokumentaciji glavnega registracijskega zavezanca.

Če se boste pridružili skupni predložitvi, boste morali zagotoviti, da je vaša snov znotraj mej profila identitete snovi, dogovorjenih med soudeleženimi registracijskimi zavezanci. Če vaša snov ni znotraj mej profila identitete snovi, se boste morali s soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovoriti, da boste razširili obseg profila identitete snovi, ali se sporazumeti, da vaša snov ne spada v obseg te skupne predložitve.

Ko se strinjate, da so vaše snovi identične in da se vsi soudeleženi registracijski zavezanci, vključno z vami, ujemajo pri profilu identitete snovi, lahko začnete sodelovati pri souporabi podatkov in razdelitvi stroškov pri skupni registraciji (glejte korak 3: Get organised with your co-registrants (Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci)).

 

8. Seznanite se z vlogami in dejavnostmi pri skupni predložitvi

Pri skupni predložitvi je mogoče opravljati dve formalno ločeni vlogi: vlogo glavnega registracijskega zavezanca in vlogo registracijskega zavezanca člana, če člani sploh so. Vendar so vsi soudeleženi registracijski zavezanci odgovorni za razpored in napredovanje dela, vsebino skupnih delov registracije in vsebino svojih delov registracije.

Pri ustvarjanju skupne predložitve bodo soudeleženi registracijski zavezanci izbrali glavnega registracijskega zavezanca (glejte korak 3: „Get organised with your co-registrants“ (Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci)). Glede glavnega registracijskega zavezanca se bodo morali strinjati vsi soudeleženi registracijski zavezanci in bo moral prvi predložiti skupni del registracije prek sistema REACH-IT, preden bodo drugi člani lahko predložili svoje zahteve za registracijo. Poleg tega mora članom razdeliti številke varnostnega žetona, da se lahko pridružijo skupni predložitvi (glejte korak 6: „Submit your registration dossier“ (Predložite svojo registracijsko dokumentacijo)).

V zvezi z vsemi drugimi nalogami se morate s soudeleženimi registracijskimi zavezanci odločiti, kako boste sodelovali. V praksi to pomeni sprejetje odločitve, kdo dela kaj in ali se bodo nekatere naloge oddale v zunanje izvajanje. Ta sporazum se po navadi dokumentira.

Sporazum mora zajemati različne dejavnosti, ki jih morajo soudeleženi registracijski zavezanci izvajati, da bi opravili registracijo (glejte korake 3, 4, 5 in 6) in jo redno posodabljali (glejte korak 7). Sem spadajo:

  • upravne naloge: določitev kontaktnih točk za komunikacijo, organizacija načina obravnave računov in plačil, razvoj sistemov za povračilo stroškov in vodenje evidenc;
  • priprava vsebine dokumentacije: zbiranje obstoječih podatkov, ustvarjanje novih podatkov, razpravljanje o kakovosti podatkov, dogovarjanje o tem, kateri podatki se bodo predložili skupaj, pogajanja o stroških souporabe podatkov, izvajanje ocen kemijske varnosti, izpeljava razvrstitve in priprava poročila o kemijski varnosti;
  • priprava dokumentacije IUCLID in njena predložitev: oblikovanje skupnega dela registracije v programu IUCLID, predložitev dokumentacije agenciji ECHA ter spremljanje računa in sporočil v sistemu REACH-IT.

Če se boste pridružili skupni predložitvi, boste verjetno registracijski zavezanec član. Prejšnji soudeleženi registracijski zavezanci so že izbrali glavnega registracijskega zavezanca in se dogovorili o načinu sodelovanja. To bo po navadi že dokumentirano v sporazumu. Za dodatne informacije o sporazumu o skupni rabi podatkov in skupni predložitvi glejte korak 3. Glavni registracijski zavezanec vam bo običajno dal številko varnostnega žetona, da lahko postanete član skupne predložitve v sistemu REACH‑IT.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)