Nacionalne službe za pomoč uporabnikom

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom so bile ustanovljene kot prva kontaktna točka za odgovore na vprašanja v zvezi z uredbo o biocidnih proizvodih ter uredbama CLP in REACH. Svetujejo vam lahko v vašem jeziku in poznajo lokalne razmere, ki so lahko pomembne za pravilno uporabo teh uredb. Njihovi kontaktni podatki so navedeni spodaj.