Zahtevek za alternativno kemijsko ime snovi v zmeseh

 

Agenciji ECHA lahko predložite zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmeseh, ki so razvrščene, označene in pakirane v skladu z uredbo CLP.

Pripravite svojo zahtevo z najnovejšo različico IUCLID in jo predložite z uporabo posebnega spletnega obrazca, ki je v nadaljevanju.

Pomembna opomba: za izdajo računa in komuniciranje je potrebno ustvariti uporabniški račun REACH-IT.

Priprava zahteve

1. Ustvarite svoj račun v sistemu REACH-IT, če ga še nimate.

2. Ustvarite dokumentacijo z zahtevo za alternativno ime v IUCLID.

V dokumentacijo morate vključiti naslednje informacije:

  • identiteto vlagatelja zahteve;
  • predlagano alternativno kemijsko ime;
  • identiteto in sestavo snovi;
  • podatke o razvrstitvi in označitvi snovi;
  • trgovsko ime ali imena ene ali več zmesi, ki vsebuje(-jo) snov, za katero se zahteva alternativno kemijsko ime;
  • varnostni list snovi, za katero se zahteva alternativno kemijsko ime;
  • varnostni list za eno ali več zmesi, ki vsebuje(-jo) snov, za katero se zahteva alternativno kemijsko ime;
  • utemeljitev, ki dokazuje, da ima vlagatelj zahteve poslovni interes, ki opravičuje varovanje dejanskega imena snovi pred razkritjem; in
  • utemeljitev, ki dokazuje, da uporaba alternativnega kemijskega imena izpolnjuje zahteve in zagotavlja dovolj podatkov, da se na delovnem mestu lahko sprejmejo potrebni previdnostni ukrepi za zdravje in varnost ter da se lahko zagotovi nadzor nad tveganjem, ki nastane pri ravnanju s to zmesjo.

Predlagano alternativno kemijsko ime je lahko ime, ki identificira najpomembnejše funkcionalne skupine snovi ali alternativno poimenovanje.

Nasvet: Pri izpeljavi alternativnega imena je priporočljiva uporaba „Navodil za določanje alternativnih oznak oziroma poimenovanj" (del B Priloge VI k direktivi o nevarnih pripravkih).

Glej tudi priročnik: Kako pripraviti zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi.

3. Datoteko IUCLID in zahtevane priloge predložite prek spletnega obrazca.

Če po predložitvi zahteve ne prejmete sporočila s potrdilom, se obrnite na službo agencije ECHA za pomoč uporabnikom."

Kaj se zgodi potem?

Po prejemu zahteve bo agencija ECHA preverila dokumentacijo glede virusov ter opravila preveritev „poslovnih pravil", s katero ugotovi, ali je dokumentacija popolna in se lahko obdela.

Če dokumentacija opravi preveritev „poslovnih pravil", vam bo agencija ECHA poslala račun. Ko agencija prejme plačilo, vam bo odločitev glede zahteve za uporabo alternativnega imena sporočila v šestih tednih.

Če agencija ECHA zahteve za uporabo alternativnega kemijskega imena ne sprejme ali če pozneje spremeni ali prekliče odobritev uporabe alternativnega kemijskega imena, se lahko zahteva revizija odločitve. Zahtevek za revizijo bi bilo treba predložiti dva meseca po prejemu odločitve, z uporabo posebnega spletnega obrazca.

Upoštevajte, da agencija ECHA vedno pošlje vsa sporočila v zvezi z zahtevo, vključno z odločitvijo, prek sistema za sporočanje REACH-IT neposredno osebi, ki je predložila zahtevo.

Zahtevek za revizijo odločitve o uporabi alternativnega kemijskega imena

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)