Skip to Content
Skip to Content

Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj

Posvetovanje se začne, ko agencija ECHA na svojem spletišču objavi splošne informacije o uporabah, za katere so predložene vloge, in deležnike pozove, naj predložijo informacije o morebitnih nadomestnih snoveh ali tehnologijah.

Posvetovanje traja osem tednov in možnost imate, da javno odgovorite na vse prejete pripombe.

Osnutki mnenj Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo

Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo pripravita osnutke mnenj v 10 mesecih od prejema vloge. Mnenja odborov temeljijo na vlogi ter tudi vseh informacijah s posvetovanj o morebitnih alternativah in katerih koli predloženih dodatnih informacijah.

V okviru tega postopka vas lahko:

  • zaprosijo, da predložite dodatne informacije za razjasnitev vprašanj, povezanih z vašo vlogo, ali
  • povabijo k tristranskemu sodelovanju s poročevalci Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo, v okviru katerega boste razpravljali o informacijah s posvetovanj ali o tehničnih oziroma znanstvenih vprašanjih v zvezi z vlogo.

Pripombe o osnutku mnenja lahko predložite v dveh mesecih od prejema osnutka. Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo sprejmeta končna mnenja, pri katerih upoštevata vaše morebitne pripombe o osnutkih mnenj. Sekretariat pošlje mnenja Evropski komisiji, državam članicam in vam. Nezaupne različice mnenj se objavijo na spletnem mestu agencije ECHA.

Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1