Skip to Content
Skip to Content

Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj

Javno posvetovanje se začne, ko agencija ECHA na svojem spletnem mestu objavi splošne informacije o uporabah, za katere so predložene vloge, in zainteresirane stranke pozove, naj predložijo informacije o morebitnih alternativnih snoveh ali tehnologijah.

Javno posvetovanje traja osem tednov in vsi imate možnost, da javno odgovorite na vse prejete pripombe.

Osnutki mnenj Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo

Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo pripravita osnutke mnenj v 10 mesecih od prejema vloge. Mnenja odborov temeljijo na vlogi ter tudi vseh informacijah z javnih posvetovanj o morebitnih alternativah in katerih koli predloženih dodatnih informacijah.

V okviru tega postopka vas lahko:

  • zaprosijo, da predložite dodatne informacije za razjasnitev vprašanj, povezanih z vašo vlogo, ali
  • povabijo k tristranskemu sodelovanju s poročevalci Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo, v okviru katerega boste razpravljali o informacijah z javnih posvetovanj ali o tehničnih oziroma znanstvenih vprašanjih v zvezi z vlogo.

Pripombe o osnutku mnenja lahko predložite v dveh mesecih od prejema osnutka. Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo sprejmeta končna mnenja, pri katerih upoštevata vaše morebitne pripombe o osnutkih mnenj. Sekretariat pošlje mnenja Evropski komisiji, državam članicam in vam. Nezaupne različice mnenj se objavijo na spletnem mestu agencije ECHA.

Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2