Petroleum products

Naftni proizvodi , kot so bencin, kerozin (gorivo za reaktivne motorje), dizelsko gorivo, maziva, parafinski vosek in bitumen, se proizvajajo iz surove nafte z uporabo vrste postopkov rafiniranja, vključno z destilacijo, krekingom, izomerizacijo, reformingom, alkilacijo in razžvepljevanjem z vodikom.

Rafinerije sicer uporabljajo različne predelovalne obrate, ki obratujejo v različnih pogojih. Zelo se razlikuje tudi kemična sestava surove nafte, zato se lahko vrsta in količina različnih ogljikovodikov, prisotnih v izhodnih tokovih enakih proizvodnih postopkov, razlikujeta znotraj posamezne rafinerije in med njimi.

Dodatna pomoč je na voljo pri Evropskem združenju naftnih družb za okolje, zdravje in varnost pri predelavi in distribuciji (CONCAWE).