Upravne pristojbine

Kadar fizična ali pravna oseba, ki je trdila, da je upravičena do znižanja pristojbin, že plačala znižano pristojbino, vendar ne more dokazati, da ima pravico do takšnega znižanja, agencija ECHA v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 340/2008 o pristojbinah zaračuna razliko do pristojbine, ki bi se zaračunala, če bi bila navedena pravilna velikost podjetja, in tudi upravno takso, določeno v sklepu upravnega odbora MB/D/29/2010, kakor je bil spremenjen s sklepom upravnega odbora MB/21/2012/D ter sklepom upravnega odbora MB/14/2015.

Upravne takse so naslednje:

Velikost podjetja

Upravna taksa

Veliko podjetje (ni malo ali srednje veliko podjetje)
Če veliko (ne malo ali srednje veliko) podjetje neupravičeno trdi, da je malo ali srednje veliko podjetje

19 900 EUR ali 2,5‑kratnik finančne koristi*, kateri koli od teh zneskov je pač nižji 

Srednje veliko podjetje
Če srednje veliko podjetje neupravičeno trdi, da je malo ali mikro podjetje

13 900 EUR ali 2,5‑kratnik finančne koristi*, kateri koli od teh zneskov je pač nižji 

Malo podjetje
Če malo podjetje neupravičeno trdi, da je mikro podjetje

7 960 EUR ali 2,5‑kratnik finančne koristi*, kateri koli od teh zneskov je pač nižji 

 

*Finančna korist je razlika med skupnim zneskom plačanih znižanih pristojbin za MSP, zaračunanih na podlagi napačne navedbe velikosti podjetja, in pristojbinami, ki bi se zaračunale, če bi bila velikost podjetja pravilno navedena.

V razdelku „Kaj storiti, če ste nepravilno navedli kategorijo velikosti malega ali srednje velikega podjetja" lahko najdete naslednja navodila:

Slika

Izognite se plačilu upravne takse v primeru, da ste agenciji ECHA posredovali napačno velikost podjetja, vendar ta še ni stopila v stik z vami, da bi preverila velikost vašega podjetja ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik.

 
Slika
Upravna taksa se zniža za 50 % v primeru, da ste agenciji ECHA posredovali napačno velikost podjetja in je ta že navezala stik z vami, da bi preverila velikost vašega podjetja ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik.

 

Kaj storiti, če ste nepravilno navedli kategorijo velikosti malega ali srednje velikega podjetja

 

 

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)