Modeli QSAR

Modeli razmerja med strukturo in aktivnostjo (SAR) in kvantitativnega razmerja med strukturo in aktivnostjo (QSAR), ki se skupaj imenujejo (Q)SAR, so matematični modeli, ki se lahko uporabljajo za napovedovanje fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti ter značilnosti usode v okolju za spojine na podlagi poznavanja njihove kemijske strukture. Ti modeli so na voljo v obliki brezplačne ali komercialne programske opreme.

Z uporabo modelov (Q)SAR se pridobijo zanesljive informacije, ki so primerljive zahtevam po informacijah in zadostujejo za njihovo izpolnitev. Model (Q)SAR mora biti znanstveno validiran, snov pa mora spadati v področje uporabe modela. Kot pri drugih oblikah podatkov je treba zagotoviti zadostno dokumentacijo, da se omogoči neodvisna evalvacija rezultatov.

Nasveti

  • Modele (Q)SAR uporabite za fizikalno-kemijske lastnosti in nekatere lastnosti v zvezi s strupenostjo za okolje in usodo v okolju. Trenutno modeli (Q)SAR niso primerni za kompleksne toksikološke lastnosti, saj niso primerni za razvrščanje in označevanje ali oceno tveganja.
  • Modele (Q)SAR podrobno dokumentirajte v registracijski dokumentaciji, pri čemer uporabite standardizirane oblike v podatkovni zbirki IUCLID.
  • Uporaba modelov razvrščanja (ki predvidijo odgovore z da ali ne) se priporoča za lastnosti, pri katerih se rezultati testa lahko izrazijo na naveden način.
  • Premislite o uporabi dodatnih parametrov in povežite morebitno medsebojno delovanje med njimi. Modeli (Q)SAR se lahko združijo z drugimi podatki in uporabijo pri pristopu določanja zanesljivosti dokazov.
  • Za vsako kemijsko strukturo, za katero velja napoved modela Q(SAR), ustvarite eno evidenco o študiji.