Uporabnik kemikalij

Kemikalije se uporabljajo v večini gospodarskih dejavnosti, uporabljajo jih celo najmanjša podjetja. Nevarne kemikalije so označene z opozorili o tveganjih, kar pripomore k preprečevanju nezgod. 

Morda že izvajate dobre prakse za obvladovanje tveganj, vendar ali ste seznanjeni z vsemi svojimi zakonsko določenimi pravicami in obveznostmi? Zagotavljajo se tudi varnostni listi. Nevarnejša je snov ali zmes, ki jo uporabljate, več se zahteva od vas in vašega dobavitelja.

Kako uporabljate kemikalije?

Kemikalije je mogoče uporabljati na več načinov:

  • zmeša se jih v nove formulacije in se jih da na trg;
  • pri proizvodnji izdelkov (kot so avtomobilske pnevmatike, papir, pohištvo in oblačila);
  • v okviru različnih procesov (kot so čiščenje, barvanje, mazanje);
  • pri storitvi, ki jo zagotavljate (na primer kemičnem čiščenju, popravilu avtomobilov, gradbeništvu, pleskarstvu).  

Kot nadaljnji uporabnik imate jasno vlogo za spodbujanje varne uporabe kemikalij, ki je opredeljena v uredbah REACH in CLP. 

Nadaljnji uporabnik ste, če:

  • imate sedež v EGP in
  • ima tudi dobavitelj snovi ali zmesi, ki jo uporabljate, sedež v EGP in
  • pri industrijski ali poklicni dejavnosti uporabljate kemikalije, kot je opisano zgoraj.

Nadaljnji uporabnik niste, če:

  • ima dobavitelj snovi, ki jo uporabljate, sedež zunaj EGP in ni imenoval edinega zastopnika za registracijo snovi ter zagotovitev njene dostopnosti na trgu EU. V tem primeru ste uvoznik;
  • kemikalije samo skladiščite in jih dajete na trg (ne da bi spremenili njihovo sestavo ali embalažo). V tem primeru ste distributer;
  • proizvod kupite in ga uporabljate zunaj industrijske/poklicne dejavnosti. V tem primeru ste potrošnik.

Katere so moje obveznosti?

Nadaljnji uporabniki nimajo obveznosti registracije, morajo pa: 

 

Kemikalije uporabljajte varno

Varna uporaba kemikalij je pravna obveznost za vsa podjetja, ki uporabljajo kemikalije v industrijskih in poklicnih dejavnostih.

Zahteve iz uredbe REACH morate izpolnjevati ne glede na velikost vašega podjetja in vaš položaj v dobavni verigi. Izvajati morate delovne pogoje in ukrepe za obvladovanje tveganj iz varnostnih listov, ki jih zagotovi dobavitelj.

Poleg tega morate dobavitelje obvestiti, kako uporabljate njihove kemikalije, zlasti če vaše uporabe niso zajete v informacijah, ki jih prejmete, ali če varnostna opozorila niso ustrezna.

 

Zmesi dobavljajte varno

Če kemikalije mešate v zmesi in jih dajete na trg, ste polno odgovorni za zagotavljanje, da lahko vaše stranke varno uporabljajo proizvode.

Strankam morate sporočiti ustrezne informacije o varni uporabi. Poleg tega morate vsako zmes razvrstiti, preden jo daste na trg. Če je nevarna, jo morate označiti, da delavci in potrošniki vedo, kako obvladovati tveganja.

S 1. junijem 2015 so bile uvedene pomembne spremembe – nevarne zmesi, ki jih dajete na trg, je treba razvrščati, označevati in pakirati v skladu z novimi zahtevami iz uredbe CLP.

Z učinkovitim komuniciranjem z dobavitelji in strankami lahko pripomorete k zagotavljanju, da se ustrezne informacije zagotavljajo po celotni dobavni verigi.

 

Biocidne proizvode uporabljajte le za točno določene namene

Biocidni proizvodi so nevarni po svoji naravi in so lahko škodljivi za ljudi, živali in okolje. Aktivne snovi so dovoljene za uporabo le za specifične vrste proizvodov. Za označevanje in pakiranje biocidnih proizvodov se uporabljajo posebne zahteve, da se zagotovi njihova varna uporaba.

Categories Display