Uvoznik

Zakonodaja EU določa najvišje standarde kemijske varnosti na svetu. Vaša odgovornost je poskrbeti, da kemikalije in proizvodi, ki jih vnesete v EGP, izpolnjujejo te zahteve. 

Uvoznik ste, če kemične izdelke kupujete neposredno od dobavitelja, ki ima sedež zunaj EGP, in jih uvozite na ozemlje EGP.

Če je vaš dobavitelj, ki ima sedež zunaj EGP, za registracijo snovi imenoval „edinega zastopnika", ki ima sedež v EGP, se v skladu z uredbo REACH šteje, da ste nadaljnji uporabnik.

Katere so moje obveznosti?

To je odvisno od vrste proizvodov, ki jih uvažate:

 • snovi (vključno s kovinami),
 • zmesi (na primer barve in maziva), ali
 • izdelki (na primer avtomobilske pnevmatike, pohištvo in oblačila).

Če na trg dajete nevarne proizvode, boste morali izpolnjevati dodatne zahteve. 

 

Ali uvažate snovi ali zmesi?

Kadar snovi kupujete neposredno od podjetja, ki ima sedež zunaj EGP, in jih uvozite na ozemlje EGP, imate enake odgovornosti kot proizvajalec. Da zagotovite dostop do trga EGP, morate snov registrirati. 

Kadar kupujete zmesi, se zahteve uporabljajo za vsako posamezno snov, ki jo vsebuje zmes.

 

Ali uvažate nevarne ali nadzorovane snovi ali zmesi?

Preden daste snov ali zmes na trg EGP, morate z uporabo meril za razvrščanje iz uredbe CLP opredeliti, ali je nevarna. To morate storiti za vsako snov kot tako ali v zmesi, ne glede na količine, ki jih dobavljate.

Razvrščanje, označevanje in pakiranje so obvezna za vse nevarne snovi in zmesi

Razvrstitev snovi ali zmesi kot nevarne sproži posebne zahteve glede označevanja in pakiranja. Agencijo ECHA morate obvestiti o vsaki nevarni snovi, ki je dana na trg kot taka ali v zmesi, in sicer v enem mesecu po tem, ko je bil proizvod dan na trg. Ustrezne informacije morate predložiti v varnostnem listu in uporabiti oznake za nevarnost, da opozorite na tveganja in zagotovite, da stranke varno ravnajo s snovmi.

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

V uredbi REACH so določena merila za opredelitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost za zdravje ljudi in okolje. Snovi, ki izpolnjujejo ta merila, se nenehno odkrivajo. Uvrščene so na seznam kandidatnih snovi za avtorizacijo, ki se posodablja junija in decembra vsako leto in je objavljen na spletišču agencije ECHA.

To je prvi korak v postopku avtorizacije na podlagi uredbe REACH, katerega cilj je nadzorovati tveganja zaradi najnevarnejših snovi na trgu EGP in jih v končni fazi nadomestiti z možnimi varnejšimi nadomestnimi snovmi.

Če je snov, ki jo uvažate kot tako ali v zmesi, opredeljena kot snov, ki vzbuja zaskrbljenost, in uvrščena na seznam kandidatnih snovi za avtorizacijo, se za vas uporablja dodatna obveznost, in sicer morate strankam zagotoviti informacije o varni uporabi snovi.

Snov lahko še naprej dobavljate, vendar morate pozorno spremljati, ali je bila dodana na seznam za avtorizacijo. Ker je to morda le še vprašanje časa, lahko prenehate uporabljati snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, še preden je to zakonsko potrebno, in si tako zagotovite poslovno prednost.

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere se zahteva avtorizacija

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so bile s kandidatnega seznama premeščene na seznam za avtorizacijo, po določenem „datumu poteka" ni mogoče dajati na trg EGS za uporabo, razen če:

 • se vam ali vašemu neposrednemu nadaljnjemu uporabniku dodeli avtorizacija za specifično uporabo snovi;
 • se uporablja splošna ali posebna izjema, na primer če snov uporabljate za znanstvene raziskave in razvoj;

Avtorizacija je potrebna ne glede na količino snovi, ki se uporablja.

Če je vaša snov uvrščena na seznam za avtorizacijo in se ne uporablja nobena izjema, se morate odločiti, ali:

 • jo boste prenehali dajati na trg, ali
 • boste vložili vlogo za avtorizacijo, ali
 • proučili možnost, da je snov zajeta v avtorizaciji, dodeljeni vašim neposrednim nadaljnjim uporabnikom.

Vložitev vloge za avtorizacijo je poslovna odločitev, ki je odvisna od tega, kako ključna je snov, ali jo je mogoče nadomestiti z nadomestnimi snovmi oziroma tehnologijami, stroškov vložitve vloge za avtorizacijo ter od koristi in tveganj nadaljnje uporabe.

Omejene snovi

Snovi, ki povzročajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje, so omejene. To lahko pomeni:

 • popolno prepoved;
 • omejitev trženja in specifičnih uporab, ali
 • omejitev ravni koncentracije snovi v zmeseh.

Primer je omejitev toluena v lepilih ali barvah v razpršilu, namenjenih za prodajo širši javnosti.

Omejitve morate spoštovati. Seznanjeni morate biti z vsemi omejitvami in spremljati prihajajoče omejitve v zvezi s snovmi, ki jih uvažate. Agencija ECHA pred sprejetjem odločitve o omejitvi objavi informacije in organizira javna posvetovanja.

 

Ali uvažate izdelke?

Potrebovali boste informacije o snoveh, ki jih vsebujejo izdelki. Še zlasti:

 • Ali izdelki vsebujejo snovi, ki naj bi se med uporabo izdelka namerno sproščale, na primer v odišavljeni igrački ali dišeči vrečki za koše za smeti? Če jih in so te snovi v vaših uvoženih izdelkih prisotne v količini, ki presega eno tono na leto, jih morate registrirati, razen če so že bile registrirane za to uporabo.
 • Ali izdelki vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost? Če jih in če presegajo določeno koncentracijo, morate strankam zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo proizvoda. To se zahteva takoj, ko se snovi uvrstijo na seznam kandidatnih snovi. V posebnih primerih morate poleg tega o tem obvestiti agencijo ECHA.
 • Ali so v izdelkih omejene snovi, na primer svinec v nakitu? Omejitve morate spoštovati in po potrebi prekiniti uvoz.

Categories Display