Izpolnite svoje obveznosti po izdaji sklepa Evropske komisije

Evropska komisija pripravi osnutek odločitve o avtorizaciji v treh mesecih po prejemu mnenj agencije ECHA. V skladu z osnutkom odločitve so potrebni najmanj trije meseci za glasovanje odbora REACH in poznejši postopek sprejetja s strani Komisije, vključno s prevodi. Celoten postopek odločanja zato navadno traja več kot šest mesecev.

Obveznosti po dodelitvi avtorizacije

Če avtorizacijo dodeli Evropska komisija, zanjo veljajo pogoji, opisani v poročilu o kemijski varnosti, predloženem v vlogi. V odločitvi Komisije o avtorizaciji so lahko določeni dodatni pogoji. Po prejemu odločitve Komisije bi si moral imetnik avtorizacije še naprej prizadevati za iskanje varnejših alternativ.

Imetniki avtorizacije

Imetniki avtorizacije morajo izpolnjevati vse pogoje odločitve. Imetniki avtorizacije, ki so višje v dobavni verigi, kot so proizvajalci, uvozniki ali samo predstavniki, morajo številko avtorizacije vključiti na etiketo, preden dajo na trg snov ali zmes, ki vsebuje snov. Ti imetniki na višji stopnji morajo posodobiti tudi varnostne liste.

Nadaljnji uporabniki, zajeti z avtorizacijo izvajalca na višji stopnji

Nadaljnji uporabniki snovi iz Priloge XIV, zajeti z avtorizacijo izvajalca na višji stopnji, morajo izpolnjevati pogoje odločitve in agencijo ECHA obvestiti o svoji uporabi snovi v treh mesecih po prvi dostavi snovi. Agencija ECHA hrani register teh obvestil, jih pošilja pristojnim organom držav članic in objavlja povzetke obvestil na svojem spletnem mestu. Nadaljnji uporabniki bi morali biti tudi v stiku z imetniki avtorizacije in dobavitelji ter jim posredovati informacije za morebitno poročilo o preverjanju. Če nadaljnji uporabniki snov kot tako (po prepakiranju) ali v zmesi prodajajo naprej po dobavni verigi, morajo tudi oni svojim kupcem posredovati informacije o avtorizaciji (na varnostnem listu in etiketi).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)