EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

S pomočjo programske opreme EUSES boste lažje izvedli ocene tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije. 

Sistem je evropsko referenčno orodje za podjetja, organe in raziskovalce, da pripravijo svoje ocene izpostavljenosti okolja v skladu z uredbo o biocidnih pripravkih in uredbo REACH.

V zvezi z registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanjem kemikalij lahko uporabite tudi orodje Chesar, ki je orodje za pripravo ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti.

Leta 2019 je bila izdana posodobljena različica 2.2.0 orodja, kateri je bila dodana zlasti podpora pri ocenjevanju izpostavljenosti okolja in izvajanju ocen tveganja biocidnih proizvodov. Dodani so bili novi in posodobljeni scenariji za emisije v okolje, v vse faze ocenjevanja pa je bil vključen načrt emisij za neposredno sproščanje v okolje, na voljo pa je tudi nova različica modela SimpleTreat (4.0), ki ocenjuje usodo in porazdelitev snovi v čistilnih napravah za odpadne vode. 

Spremljajte naše novice, da boste na tekočem glede orodij agencije ECHA za izvedbo ocen kemijske varnosti. 

Categories Display