EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

S pomočjo programske opreme EUSES boste lažje izvedli ocene tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije. 

Sistem je evropsko referenčno orodje za podjetja, organe in raziskovalce, da pripravijo svoje ocene izpostavljenosti okolja v skladu z uredbo o biocidnih pripravkih in uredbo REACH.

V zvezi z registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanjem kemikalij lahko uporabite tudi orodje Chesar, ki je orodje za pripravo ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti.

Leta 2019 je bila izdana posodobljena različica 2.2.0 orodja, kateri je bila dodana zlasti podpora pri ocenjevanju izpostavljenosti okolja in izvajanju ocen tveganja biocidnih proizvodov. Dodani so bili novi in posodobljeni scenariji za emisije v okolje, v vse faze ocenjevanja pa je bil vključen načrt emisij za neposredno sproščanje v okolje, na voljo pa je tudi nova različica modela SimpleTreat (4.0), ki ocenjuje usodo in porazdelitev snovi v čistilnih napravah za odpadne vode. 

Spremljajte naše novice, da boste na tekočem glede orodij agencije ECHA za izvedbo ocen kemijske varnosti. 

Chesar Platform Stakeholders' group - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a Chesar Platform stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.


 

Categories Display