Pristojbine za mala in srednje velika podjetja v skladu z uredbama REACH in CLP

Preden svoje podjetje razglasite za MSP, se seznanite z ustrezno opredelitvijo EU glede MSP. Za določanje pogojev, v skladu s katerimi se podjetje opredeli kot mikro-, malo ali srednje veliko podjetje, je edina verodostojna podlaga Priporočilo Komisije 2003/361/ES.

V primeru edinega zastopnika se ustrezna ocena, ali znižanje pristojbine velja za MSP, določi glede na ustrezne podatke o podjetju, ki ga zastopa navedeni edini zastopnik, vključno z ustreznimi podatki o povezanih in partnerskih družbah v skladu s Priporočilom Komisije.

Pomembno je, da to storite pravilno. Če predložite napačno izjavo glede velikosti vašega podjetja, boste morali plačati upravno takso in preostanek do polne pristojbine. Upoštevajte, da ste vi kot registracijski zavezanec v celoti odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujete v postopku predložitve dokumentacije v sistemu REACH-IT. Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za točnost priporočil, ki jih predložijo tretje osebe v zvezi z določitvijo velikosti vašega podjetja ali podjetja, ki ga zastopate kot edini zastopnik.

Kako določiti velikost podjetja

Razčlenjena navodila o postopku ocenjevanja velikosti podjetja.

Več

Kaj je treba storiti, če navedete napačno kategorijo velikosti MSP

Če ste navedli napačno velikost podjetja v sistemu REACH-IT, preberite naslednja navodila, kako o tem obvestite agencijo ECHA.

Več

 

Preverjanje MSP

Zaradi zagotavljanja poštene konkurence je agencija ECHA odgovorna, da preveri velikost podjetij, ki so se izrekla za upravičena do znižane pristojbine za MSP.

Več

Upravne takse

Po opravljenem postopku preverjanja navedb o kategoriji velikosti MSP, agencija ECHA zaračuna upravno takso vsem registracijskim zavezancem, ki so se izrekli za upravičene do znižane pristojbine, čeprav niso upravičeni do nje.

Več