Od predložitve do odločitve

Po predložitvi bo vaša dokumentacija obdelana po naslednjem postopku:

 

1. Preverjanje pravil poslovanja

S preverjanjem pravil poslovanja agencija ECHA zagotovi, da lahko vašo dokumentacijo sprejme v obdelavo. Agencija ECHA na primer preveri, ali je vaša dokumentacija v ustrezni obliki IUCLID in ali so določeni administrativni podatki skladni z vašo vrsto predložitve.

Uspešno opravljen korak preverjanja pravil poslovanja le potrjuje, da se lahko dokumentacija sprejme v obdelavo, ne pa, da je vaša registracija končana. Po uspešno opravljenem preverjanju pravil poslovanja boste prejeli številko predložitve. Ta številka je sklic v vsej korespondenci, povezani z vašo registracijo, dokler ne prejmete registracijske številke.

Če preverjanje dokumentacije glede pravil poslovanja ni uspešno, boste morali dokumentacijo popraviti in jo ponovno predložiti.

 

2. Preverjanje tehnične popolnosti

Ko je vaša dokumentacija sprejeta v obdelavo, se opravi preverjanje tehnične popolnosti. V tej fazi se zagotovi, da vaša dokumentacija vsebuje vse informacije, ki jih je treba navesti v skladu z uredbo REACH. To preverjanje vključuje ročno preverjanje nekaterih elementov, ki jih ni mogoče preveriti samodejno. Če informacije manjkajo, boste morali ponovno predložiti popolno dokumentacijo v določenem roku.

Če preverjanje tehnične popolnosti dokumentacije ni uspešno, lahko dokumentacijo predložite samo še enkrat. Če niste prepričani, katere informacije morate posredovati, stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom agencije ECHA. Če drugi poskus ne uspe, morate pripraviti novo predložitev. Če ste plačali pristojbino za registracijo, vam ne bo povrnjena.

 

3. Račun za pristojbino za registracijo

Ko se začne preverjanje tehnične popolnosti, boste prek sistema REACH-IT prejeli račun za pristojbino za registracijo. Račun morate plačati do dneva zapadlosti.

Če ne boste plačali celotne pristojbine v roku, bo vaša dokumentacija zavrnjena in potrebna bo nova predložitev. Agencija ECHA ne sprejema plačil z zamudo. Če boste zamudili s plačilom, bo vaša registracija zavrnjena in potrebna bo nova predložitev. V primeru zavrnitev agencija ECHA ne povrne plačanih pristojbin.

 

4. Sklep o vaši registraciji

Od agencije ECHA boste prek sistema REACH-IT prejeli sklep o registraciji.

Če je bilo preverjanje tehnične popolnosti uspešno in ste plačali račun, se vaša dokumentacija šteje za popolno in prejeli boste registracijsko številko. Datum registracije je datum, ko od agencije ECHA prejmete številko predložitve.

Če drugo preverjanje dokumentacije glede tehnične popolnosti ni uspešno ali če niste pravočasno plačali pristojbine, se dokumentacija zavrne.

 

5. Objava informacij iz vaše dokumentacije

Agencija ECHA bo samodejno objavila vse nezaupne informacije iz vaše registracijske dokumentacije na svojem spletišču. Lahko zahtevate, naj informacije ostanejo zaupne. O tem bo nato presodila agencija ECHA. Če zahteva ni ustrezno utemeljena, bodo informacije objavljene. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Objava informacij iz dokumentacije.

Obveščanje vaših strank

Morda boste morali po registraciji posodobiti varnostni list za svojo snov.

Varnostne liste je treba posodobiti v naslednjih primerih:

  • če imate nove informacije o nevarnostih ali ukrepih za obvladovanje tveganja v zvezi z vašo snovjo;
  • ko je bila avtorizacija za vašo uporabo snovi odobrena ali zavrnjena;
  • ko je bila uporaba vaše snovi omejena.

Ko posodabljate svoj varnostni list po registraciji na podlagi uredbe REACH, ne pozabite vključiti registracijske številke.

Posodabljanje registracije

Svojo registracijo morate redno posodabljati. To je potrebno na primer, če:

  • spremenite sestavo svoje snovi;
  • povečate obseg proizvodnje in imate nov količinski razpon;
  • prejmete dodatne informacije, na primer v zvezi z razvrstitvijo in označitvijo svoje snovi.

Ne pozabite posodabljati tudi informacij o vašem podjetju in drugih administrativnih podatkov.

Vse posodobitve je treba čim prej posredovati agenciji ECHA prek sistema REACH-IT. Za nekatere posodobitve se zaračuna pristojbina.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)