Skip to Content
Skip to Content

Ustvarjanje svoje registracijske dokumentacije

Ko ste zbrali vse informacije o svoji snovi, ki so potrebne za izpolnitev zahtev uredbe REACH, morate svoje ugotovitve dokumentirati v registracijski dokumentaciji.

Glede na vašo vlogo pri skupni predložitvi lahko pripravite dve vrsti dokumentacije :

 • dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca, ki vključuje identiteto snovi iz skupne predložitve, informacije o lastnostih snovi in informacije, specifične za podjetje glavnega registracijskega zavezanca. Za pripravo dokumentacije glavnega registracijskega zavezanca lahko uporabite:
  1. orodje IUCLID v oblaku za MSP
   Če ste svetovalec, ki dela za malo ali srednje veliko podjetje (MSP), ali če ste MSP, ki orodja IUCLID ne uporablja pogosto.
  2. orodje IUCLID
   Če upravljate velike količine podatkov ali želite imeti dostop do vseh naprednejših funkcij tega orodja.
 • dokumentacije članov, v katere vsi drugi registracijski zavezanci vključijo informacije, specifične za njihova podjetja, kot so kontaktni podatki, natančna identifikacija snovi, proizvedene ali uvožene količine ter različne uporabe kemikalije pri kupcih. Za pripravo dokumentacije članov lahko uporabite:
  1. orodje IUCLID v oblaku za MSP
   Če ste svetovalec, ki dela za malo ali srednje veliko podjetje (MSP), ali če ste MSP, ki orodja IUCLID ne uporablja pogosto.
  2. možnost priprave dokumentacije v sistemu REACH-IT
   Če ste član skupne predložitve in se strinjate z vsemi informacijami, ki jih je v vašem imenu predložil glavni registracijski zavezanec.
  3. orodje IUCLID
   V vseh ostalih primerih uporabite celotno različico orodja IUCLID.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2