Identifikacija snovi

V skladu z uredbo REACH morajo vsi registracijski zavezanci predložiti dovolj informacij za identifikacijo snovi. Ker mora za posamezno snov obstajati le ena registracijska dokumentacija, morajo podjetja, ki uporabljajo enako snov, registracijo predložiti skupaj.

 

Jasno poročajte o tem, kaj ste registrirali
  • Prepričajte se, da sestava, ki jo navedete za svojo snov (sestava snovi pravnega subjekta), ustreza identifikaciji snovi registrirane snovi, ki ste jo navedli v dokumentaciji glavnega registracijskega zavezanca.

 

Uporabite vsa polja za poročanje, ki so na voljo v orodju IUCLID
  • Če ste glavni registracijski zavezanec, posodobite dokumentacijo v imenu vseh soudeleženih registracijskih zavezancev, da lahko uporabite nove možnosti poročanja za identifikacijo snovi ter polja za material za testiranje.

 

Dokažite ustreznost svojih materialov za testiranje
  • Če ste glavni registracijski zavezanec, navedite identiteto in koncentracijo sestavin vsakega materiala za testiranje, ki ga uporabite za pridobitev podatkov za zahteve po informacijah iz prilog od VII do XI.
  • Informacije o materialu za testiranje navedite v ustreznih poljih orodja IUCLID za vsak vnos končne točke.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)