Registracija

Odgovorni ste za zbiranje informacij o količini, lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite v količini, večji od ene tone na leto. Agenciji ECHA te podatke predložite v registracijski dokumentaciji. Pri pripravi in predložitvi registracije upoštevajte ta priporočila.

 

Agenciji ECHA predložite popolno registracijsko dokumentacijo
 • Vključite vse informacije o snovi, ki so potrebne v skladu z uredbo REACH, in dokažite, da se snov uporablja varno.
 • Po potrebi ocenite tveganja, ki izhajajo iz uporabe snovi, in pojasnite, kako jih je treba nadzorovati.
 • Poskrbite, da svojo snov registrirate v okviru ustrezne skupne predložitve.
 • Predložite pravilne informacije o identifikaciji snovi:
  • Zanašajte se na informacije o identifikaciji snovi, ki se izrecno nanašajo na vaše podjetje, na primer na analitične informacije ali informacije o sestavi.
  • Zagotovite, da je vaša snov v okviru mejne sestave registrirane snovi.
  • Uporabite razpoložljive predloge orodja IUCLID za navedbo informacij, kot je opis proizvodnega procesa za snovi UVCB.
 • Uporabite vtičnik Pomočnik za validacijo IUCLID in se prepričajte, da ste v ustrezne oddelke orodja IUCLID vnesli zahtevane informacije za zadevni količinski razpon.
 • Opomba: Vtičnik Pomočnik za validacijo ne potrjuje, da je vaša dokumentacija popolna. Agencija ECHA lahko dele vaše dokumentacije preveri tudi ročno.
Pravilno navedite uporabo intermediatov
 • Poskrbite, da lahko dokažete, da je uporaba snovi v skladu z opredelitvijo uporabe intermediatov in pogoji iz uredbe REACH.
 • Dokažite, da se v celotnem življenjskem ciklu intermediata uporabljajo strogo nadzorovani pogoji, zlasti pri korakih, pri katerih se pričakuje odpoved sistema zadrževanja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)