Registracija

Če vaše podjetje proizvaja ali uvaža snovi v količinah, ki presegajo eno tono na leto, ste odgovorni za pripravo in predložitev registracijske dokumentacije agenciji ECHA. Pri tem si lahko pomagate z naslednjimi priporočili.

 

Agenciji ECHA predložite popolno registracijsko dokumentacijo
  • Vključite vse informacije o svoji snovi, ki so potrebne v skladu z uredbo REACH, in dokažite, da se vaša snov uporablja varno.
  • Ocenite tveganja uporabe snovi in pojasnite, kako jih je treba obvladovati.
  • Poskrbite, da svojo snov registrirate v okviru ustrezne skupne predložitve.
  • Predložite pravilne informacije o identifikaciji snovi.
  • Uporabite vtičnik Pomočnik za validacijo IUCLID in preverite, da ste v ustrezne oddelke orodja IUCLID vnesli potrebne informacije za zadevni količinski razpon.
  • Agencija ECHA tudi ročno preverja nekatere dele vaše dokumentacije, zato preberite ustrezno smernico in pred predložitvijo poskrbite, da bo vaša dokumentacija popolna.

 

Pravilno navedite uporabe intermediatov
  • Če se pri vaši snovi uporabljajo intermediati, poskrbite, da lahko utemeljite, da je uporaba snovi v skladu z opredelitvijo uporabe intermediatov in pogoji iz uredbe REACH.
  • Pojasnite, kako se v celotnem življenjskem ciklu intermediata uporabljajo strogo nadzorovani pogoji, zlasti pri korakih, pri katerih se pričakuje odpoved sistema zadrževanja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)