Skip to Content
Skip to Content

Pripravite strategijo glede predložitve vlog

Če avtorizacija zadeva katero koli vašo snov, je naslednji korak oblikovanje strategije za nadaljevanje.

Zato bi morali:

  • proučiti, ali obstajajo varnejše alternative, in oceniti, ali lahko nadomestijo vaše snovi, in
  • oceniti tudi pomen snovi za svoje podjetje in svojo dobavno verigo.

Če se odločite, da morate še naprej uporabljati snov ali jo dati v promet po datumu poteka, mora vaše podjetje ali drugo podjetje v vaši dobavni verigi predložiti vlogo za avtorizacijo do datuma zadnje uporabe, določenega na seznamu za avtorizacijo.

Zajetje dobavne verige

Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki lahko predložijo vlogo za avtorizacijo, vendar pa obstajajo razlike v zajetju dobavne verige glede na to, kdo vlogo predloži. Izdana avtorizacija vključuje celotno nižjo stopnjo dobavne verige vlagatelja za posebno uporabo. Poleg tega vključuje vlagateljevega neposrednega dobavitelja (vendar le eno stopnjo navzgor v dobavni verigi), če ta dobavitelj sam ne uporablja snovi.

Komuniciranje po dobavni verigi je pomembno za seznanjanje s tem, kaj načrtujejo drugi, in da lahko po potrebi skupaj pripravite načrt. Storitev povezovanja partnerjev se lahko uporablja za iskanje morebitnih partnerjev (kot so podjetja, konzorciji, industrijska združenja in svetovalna podjetja) ali dodajanje vaših informacij, da lahko drugi navežejo stik z vami.

Posamezna ali skupna vloga?

Vlogo za avtorizacijo lahko predloži en vlagatelj ali skupina vlagateljev (tj. skupna vloga). Agencija ECHA zaradi morebitne zapletenosti in tehničnih vprašanj pri skupnih vlogah priporoča, da pripravite in predložite skupno vlogo, če:

  1. vsi sovlagatelji v skupini predložijo vlogo za avtorizacijo za vse uporabe v skupni vlogi in
  2. so našli sprejemljiv način za souporabo vseh informacij, navedenih v vlogi.

V zapletenejših primerih je bolje, da vsak sovlagatelj vloži ločeno vlogo.

Pripravite strategijo glede predložitve vlog

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1