Kako določiti velikost podjetja

Naslednja postopna navodila vam bodo pomagala opredeliti velikost podjetja v skladu s Priporočilom Komisije 2003/361/ES.

Korak 1

Prvi korak pri določitvi podatkov za opredelitev velikosti podjetja je oceniti, ali je podjetje ob predložitvi registracije v sistem REACH-IT/predložitvi dokumentov za preverjanje malih in srednje velikih podjetij v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih neodvisno oziroma ali je treba upoštevati tudi partnerska ali povezana podjetja, kot je opredeljeno v členu 3 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

Na splošno:

  • Podjetje je neodvisno, če ni razvrščeno kot partnersko ali povezano podjetje v smislu člena 3 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Tako je na primer podjetje neodvisno, če ima v lasti manj kot 25-odstotni delež (kapitala ali glasovalnih pravic) v katerem koli drugem podjetju in če nobeno drugo podjetje v njem nima več kot 25-odstotnega deleža.
  • Podjetje se šteje za partnersko podjetje drugega podjetja, če ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu člena 3(3) Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES v lasti najmanj 25-odstotni, vendar ne več kot 50-odstotni delež v drugem podjetju.
  • Podjetje se šteje za povezano podjetje drugega podjetja, če ima več kot 50 % glasovnih pravic družbenikov v drugem podjetju in/ali če neko podjetje neposredno ali posredno nadzoruje (ali bi lahko nadzorovalo) poslovanje drugega podjetja.

Podjetje se bo prav tako štelo za povezano, če obstaja povezava prek posameznika ali skupine posameznikov, ki sodelujejo med seboj, pod pogojem, da podjetja (v celoti ali delno) delujejo na istih trgih ali na „sosednih trgih" (trgi za izdelke ali storitve, ki so na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod ustreznim trgom).

  • Če en ali več javnih organov skupaj ali posamezno neposredno ali posredno nadzoruje 25- ali več odstotni delež kapitala ali glasovalnih pravic podjetja, tega podjetja ni mogoče šteti za malo ali srednje veliko.

Ta predpis se ne nanaša na vlagatelje iz drugega pododstavka člena 3(2) Priloge k Priporočilu, kot so univerze ali avtonomne lokalne oblasti, ki imajo v skladu z nacionalno zakonodajo status javnega organa. Ti lahko imajo od 25-, vendar ne več kot 50-odstotni delež v nekem podjetju, ne da bi to izgubilo svoj status malega ali srednje velikega podjetja.

Naprej na korak 2

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)