R4BP – Register biocidnih proizvodov

R4BP 3 je osrednje vložišče za predložitev vseh vlog za biocidne proizvode. Vsebuje funkcije, ki industriji in organom oblasti omogočajo ravnanje v skladu z zakonodajnimi zahtevami in medsebojno izmenjavo informacij. 

Predložitve biocidnih proizvodov v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih (Uredbo (EU) št. 528/2012) so se začele 1. septembra 2013. 

Program IUCLID se uporablja za zbiranje, organiziranje in shranjevanje podatkov o aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih. Za prijavo ustvarite dokumentacijo IUCLID in jo predložite agenciji ECHA in nacionalnim organom prek registra R4BP 3. Uporabniški program IUCLID lahko prenesete s spletišča IUCLID. 

Migracija sredstev in prijav iz prejšnje različice registra  R4BP 2 v register R4BP 3 je dokončana. 

Če v registru R4BP 3 ne najdete vnosa, ki ustreza vaši prijavi, to pomeni, da zapis vaše prijave v registru R4BP 2 ni vseboval veljavne oznake pravnega subjekta LE UUID za imetnika dovoljenja. Da smo lahko dokončno prenesli vse podatke iz registra R4BP 2 v register R4BP 3, smo takšnim vnosom dodelili virtualni pravni subjekt, ti pa vam ali drugemu dejanskemu podjetju trenutno niso dostopni (neterjana sredstva). Za dostop do neterjanega sredstva v registru R4BP 3 upoštevajte navodila, navedena na posameznih povezavah na tej strani. Nadaljnje informacije so na voljo v poglavju o vprašanjih in odgovorih o selitvi podatkov na spletišču agencije ECHA.