Smernice

Namen smernic je olajšati izvajanje zakonodaje s področja pristojnosti agencije ECHA, in sicer z opisom dobre prakse pri izpolnjevanju obvezanosti. Pripravljene so v sodelovanju s številnimi udeleženimi stranmi: industrijo, državami članicami in nevladnimi organizacijami.   

 

Operativna navodila

Slika
Ti dokumenti so nastali ob sodelovanju mnogih deležnikov: industrije, držav članic in nevladnih organizacij. Njihov namen je z opisom dobre prakse na področju izpolnjevanja obveznosti poenostaviti izvajanje zakonodaje v pristojnosti agencije ECHA.

 

Informativni pregled

Slika
V teh dokumentih so obravnavane posebne ključne točke o izbiri glavnih tem v odgovornosti agencije ECHA, vključno z zakonodajo o kemikalijah in orodji IT, če ta vprašanja niso bila obravnavana že v smernicah in priročnikih.

 

Praktični vodniki

Slika
Ti dokumenti vsebujejo praktične informacije o zahtevah uredb REACH, CLP in BPR ter najboljšo prakso, kako jih izpolniti.

 

Strnjene smernice

Slika
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pripravlja niz skrajšanih različic smernic v zvezi z uredbo REACH, da bi bili ustrezne smernice zanjo, ki jih je že objavila, dostopnejše industriji.

 

Preglednica posvetovalnega postopka

Slika
Oglejte si različne korake za posodobitev in razvoj smernic.

 

Opredelite svoje obveznosti

Slika
S tem orodjem lahko opredelite svoje obveznosti iz uredbe REACH in poiščete ustrezna navodila, kako jih izpolniti.

 

Oblike

Slika
Industrija in organi oblasti lahko tukaj prenesejo predloge, ki jih uporabijo v okviru uredb REACH, CLP in BPR.