Zakaj je pravilna identifikacija tako pomembna?

Bel osebek se naslanja na rdeč vprašajVedeti morate, kaj je vaša snov, da ugotovite, ali spada na področje uporabe zakonodaje EU o kemikalijah. Če spada, morate morda izpolniti nekatere pravne obveznosti, da boste lahko svojo snov še naprej uporabljali in jo tržili.

S točno identiteto snovi boste lahko:

  • ugotovili, ali morate svojo snov registrirati pri agenciji ECHA ali pa je izvzeta;
  • opredelili druge registracijske zavezance in morebitne registracijske zavezance za isto snov. Uredba REACH zahteva, da podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo isto snov, sodelujejo pri pripravi skupne registracije;
  • oblikovali profil identifikacije snovi (SIP) in ustrezno mejno sestavo snovi, da boste zagotovili preglednost obsega skupne registracije;
  • ustrezno izmenjali informacije ter se tako izognili nepotrebnemu testiranju na živalih in nepotrebnim stroškom;
  • ugotovili, ali ima vaša snov usklajeno razvrstitev, ali je njena uporaba omejena in ali se zanjo zahteva avtorizacija;
  • uporabili informacije, ki so jih drugi zbrali o učinku vaše snovi, možnostih uporabe v dobavni verigi in varnejših nadomestkih.

S svojo snovjo ravnajte varno
v celotni dobavni verigi!

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)