CLH dokumentáció benyújtása

Ki nyújthat be CLH iránti szándékot és dokumentációt?

A tagállami illetékes hatóságok javaslatot tehetnek az alábbiakra:

  • új harmonizált osztályozás és címkézés (CLH),
  • egy meglévő CLH felülvizsgálata minden olyan anyag esetében, amely a CLP-rendelet hatálya alá tartozik (37. cikk (1) bekezdése), vagy
  • CLH biocid termékekben vagy növényvédő szerekben felhasznált hatóanyagok esetében.

A gyártók, az importőrök vagy a továbbfelhasználók javaslatot tehetnek az alábbi anyagok harmonizált osztályozására és címkézésére:

  • nem biocid termékekben vagy növényvédő szerekben felhasznált hatóanyagok
  • feltéve, hogy a VI. melléklet 3. részében nincs besorolási tétel erre az anyagra a javaslat tárgyát képező veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében (37. cikk (2) bekezdése).

Fontos: A gyártóknak, importőröknek vagy továbbfelhasználóknak REACH-IT fiókkal kell rendelkezni a CLH iránti szándék vagy dokumentáció benyújtásához.

 

CLH-dokumentáció elkészítése és benyújtása előtt

Kérjük, hogy a CLH­dokumentáció elkészítése és benyújtása előtt ellenőrizze a szándékokat tartalmazó jegyzéket. Ez egy lista azokról az anyagokról, amelyek esetében az Ügynökség már megkapta a CLH-dokumentáció benyújtására vonatkozó szándékot.

Az ugyanazon anyagra vonatkozó CLH-dokumentációt nem nyújthatja be két vagy több fél. Aki az anyagról releváns információval rendelkezik, ezt a CLH-javaslatot benyújtó fél tudomására hozhatja az eljárás korai szakaszában vagy a nyilvános konzultáció során közölheti.

A jelenleg nyilvános konzultáció alatt álló anyagok a harmonizált osztályozással és címkézéssel kapcsolatos konzultációkat ismertető weboldalon találhatók.

A CLH iránti szándékot egy erre a célra szolgáló webes űrlapon kell benyújtani, amely a CLH-dokumentációk és az észrevételekre adott választ tartalmazó dokumentum benyújtására is szolgál. A CLH iránti szándék benyújtását követően a dokumentáció benyújtói az echa.europa.eu e-mail címen fordulhatnak az ECHA-hoz, ha támogatásra van szükségük, vagy ha a dokumentáció részleteiről kell egyeztetniük.

 

A CLH-dokumentáció elkészítése IUCLID-formátumban

A CLH-dokumentáció egy IUCLID formátumú technikai dokumentációt és egy CLH-jelentést tartalmaz. A technikai dokumentáció és a CLH-jelentés tartalmára vonatkozóan további részletek találhatók a CLH-dokumentációk összeállításáról szóló útmutatóban és a CLH-jelentés nyomtatványán. Ezek a dokumentumok áttekintést adnak, hogy miket kell figyelembe venni és hogyan kell összeállítani a CLH-dokumentációt. 

A CLH-jelentésnek elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy önálló dokumentumnak minősüljön, amelyet a nyilvános konzultáció során az ECHA honlapján közzétesznek. Nem tartalmazhat azonban bizalmas információt. 

A CLH-dokumentáció tartalma

A CLH-dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmazni:

  • az anyag azonosító adatai,
  • a javasolt CLH (beleértve az egyedi koncentrációs határértékeket vagy M-tényezőket, ha szükséges),
  • a javaslat tudományos indoklása,
  • a vonatkozó tanulmányok részletes vizsgálati összefoglalása.

A dokumentációnak tartalmaznia kell az uniós szintű fellépés szükségességének igazolását is, ha a rákkeltő hatástól, mutagenitástól, reprodukciós toxicitástól (CMR) és légzőszervi szenzibilizációtól eltérő veszélyességi osztályokat javasolnak, kivéve, ha az anyag biocid termék vagy növényvédő szer hatóanyaga.

A CLH-jelentést az ECHA által megadott nyomtatványon kell elkészíteni. A CLH-jelentés mellett elkészíthető a CLH-jelentés melléklete is, amelyet össze lehet állítani az értékelési jelentés tervezetéből, az illetékes hatóság jelentéseiből és / vagy más forrásokból.

Ez a melléklet a hivatkozott vizsgálatok, a részletes vizsgálati összefoglalások és eredmények bemutatására szolgál.

 

A CLH-dokumentáció benyújtása

A CLH-dokumentációt a IUCLID legfrissebb verziójának használatával kell elkészíteni, és az erre a célra szolgáló webes űrlapon kell benyújtani. A gyártóknak, az importőröknek vagy a továbbfelhasználóknak létre kell hozni egy REACH-IT fiókot még a dokumentáció benyújtása előtt, mivel a webes űrlap egyes mezőiben a REACH-IT fiókban szereplő információkat kell megadni. Az ezen az oldalon felsorolt útmutatók további információkat tartalmaznak a CLH-dokumentációk elkészítéséről.

 

A fizetendő díjak

Amennyiben a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó a CMR-től vagy a légzőszervi szenzibilizációtól eltérő veszélyességi osztályok tekintetében javasolja valamely anyag harmonizált osztályozását és címkézését, díjat kell fizetnie.

A díj a vállalat méretétől függ. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) kedvezményes díjat fizethetnek. A díjakról további információt a 440/2010/EU bizottsági rendelet (díjrendelet) tartalmaz.

Az ECHA honlapján a „Kkv díjak a REACH és CLP kapcsán” weboldal lépésenként bemutatja, hogyan kell megállapítani a vállalatméretet.