Az osztályozás felülvizsgálata

Tartsa szem előtt, hogy a keverékek osztályozása számos okból kifolyólag felülvizsgálatot igényelhet.

 

Az anyagösszetevők harmonizált osztályozását érintő változások

Az újonnan rendelkezésre álló információk felülvizsgálatát követően az anyagoknak a CLP VI. melléklete szerinti harmonizált osztályozása és címkézése módosulhat. Ez befolyásolhatja keveréke osztályozását. A harmonizált osztályozásokkal kapcsolatos ilyen változásokat alapesetben tizennyolc hónapos átmeneti időszak után kell elfogadni, az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételüket követően.

Ezen túlmenően, a rendelkezésre álló, osztályozásra vonatkozó adatok ellenőrzése során előfordulhat, hogy Ön olyan szempontokat azonosított, amelyek még megvitatás alatt állnak. Például egy anyag harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslat került benyújtásra, azonban az anyag harmonizált osztályozása és címkézése még nem lett véglegesítve, és még nem szerepel a CLP VI. mellékletének 3. részében, illetve az anyagot több eltérő bejegyzéssel tüntették fel az osztályozási és címkézési jegyzékben, és az osztályozással kapcsolatos megállapodás érdekében vitát indítottak vagy fognak indítani. Ez arra utal, hogy az anyag osztályozása hamarosan módosulhat. Ilyen esetben legyen naprakész, és rendszeresen ellenőrizze a CLP-rendelet közzétett módosításait (a technikai fejlődés miatt szükséges kiigazítások: Adaptations to Technical Progress – ATP-k), az osztályozási és címkézési jegyzék vonatkozó bejegyzéseit, valamint a megfelelő műszaki és tudományos bizottságok véleményeit (különös tekintettel az ECHA kockázatértékelési bizottságának véleményeire).

 

A szállítója biztonsági adatlapján szereplő osztályozást érintő változások

Ha szállítója megváltoztatta egy Ön által felhasznált vagy importált anyag vagy keverék osztályozását, akkor Önnek minden esetben újra kell értékelnie az előállított vagy importált keverék osztályozását.

 

A keveréket érintő változások

Amennyiben a keverék EU-n/EGT-n belüli előállítója vagy az importált keverék EU-n/EGT-n kívüli gyártója változtatást eszközöl a keverékben, új értékelést kell végezni. Az osztályozást érintő változás az alábbiakból eredhet:

a.     Egy vagy több veszélyes összetevő koncentrációjának megváltozása (lásd a CLP I. mellékletének 1.2 táblázatát).

b.    Az összetételt érintő változás, amelynek során egy vagy több összetevőt kicserélnek vagy hozzáadnak.

c.     A számottevő változások tételről tételre az osztályozás újraértékelését kívánhatják meg. A kisebb változások nem szükségszerűen hatnak ki az osztályozásra. Erről tájékoztat az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1.6.3.2.2. fejezete (Interpolációs elv – Gyártási tételek).

 

Az anyagokkal kapcsolatos új információk

A REACH-rendelet keretében folytatott regisztrálási eljárás az anyagokkal kapcsolatos információk kiterjedt gyűjtését és létrehozását kívánja meg. Ennek következtében a rendelkezésre álló információ mennyisége jelentősen megnövekedett, és ez gyakran azt eredményezi, hogy az ilyen anyagokat tartalmazó keverékek osztályozását és címkézését felül kell vizsgálni.

 

A kritériumok megváltozása

A keverék osztályozását érintő változások eredményeként a jogszabályok, különösen az osztályozási kritériumok is módosulhatnak, ami a CLP technikai fejlődés miatt szükséges kiigazításaira (ATP) vezethető vissza. A CLP-kritériumok ilyen változásait alapesetben tizennyolc hónapos átmeneti időszak után kell elfogadni, az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételüket követően.

Mivel keveréke osztályozását az új értékelés eredményeivel összhangban ki kell igazítania, és mihamarabb aktualizálnia kell a címkét és a biztonsági adatlapot,legyen mindig naprakész mind a megjelenő új információkat, mind a jogszabályt érintő változásokat illetően. Érdemes kidolgoznia egy tervet, hogy indokolatlan késedelem nélkül lépést tudjon tartani az osztályozást és címkézést érintő fejlesztésekkel.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)